Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 10. CHẲNG DUA NỊNH CŨNG CHẲNG MUỐN ĐƯỢC DUA NỊNH

29 5 Ai nịnh bợ hàng xóm láng giềng
Là giăng lưới dưới chân người. (Bản Hiện Đại)
Người dua nịnh gây hại cho mình vì Đức Chúa Trời sẽ hớt môi người nịnh hót, và cắt lưỡi kẻ khoác lác kiêu căng. (Thi Thiên 12:3)
Người dua nịnh gây hại cho người khác. Dâm phụ, người phụ nữ ngoại tình với lời quyến rũ, với lưỡi dụ dỗ, với lời đường mật, với miệng môi dua nịnh (Châm Ngôn 2:16; 6:24; 7:21) làm cho nhiều người xiêu lòng, bỏ lời dạy lúc thiếu thời, quên giao ước với Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 2:17), khờ khạo đến nỗi không nhận ra đó là cạm bẫy bắt linh hồn mình.
Người dua nịnh thuộc về hàng ngũ của bọn quỷ quyệt, phường đạo đức giả. Đó là những người chuyên nói dối, nói nịnh người nó chẳng thương. Đó là những người nói nhân nghĩa đủ điều nhưng toàn khẩu phật tâm xà chuyên gài bẫy, lăn đá hại người. (Châm Ngôn 26:24-28)
Ngay cả những người rao truyền lời Chúa, công bố Phúc Âm vẫn có thể lừa dối người nghe bằng lời dua nịnh. Sứ đồ Phao-lô tâm sự: “Chúng tôi công bố Phúc Âm, không phải để thoả mãn thị hiếu quần chúng, nhưng để làm hài lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người. Anh em đã biết, chúng tôi chẳng bao giờ tâng bốc, cũng không dùng lời đường mật để che đậy lòng tham, Đức Chúa Trời chứng giám cho lòng chúng tôi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4-5)
Người khôn ngoan sẽ thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước (Châm Ngôn 14:15)không nghe theo lời dua nịnh. Vua sẽ nịnh hót những kẻ bội giao ước Chúa và kéo họ về phe mình. Người khôn ngoan cũng không để cho một số người vô đạo sẽ đến giả bộ ủng hộ bợ đỡ nhưng chỉ lợi dụng mà thôi. (Đani-ên 11:32, 34)
Người khôn ngoan cũng phải kiên định, giữ mình để có thể nói như ông Ê-li-pha: “Tôi xin nói không vị nể, không bợ đỡ, nịnh hót một ai. Vì tôi không bao giờ biết nịnh bợ. Nếu có, hẳn tôi sẽ bị Đấng Tạo Hoá kết liễu cuộc dời. (Gióp 32:21-22)
Thời Chúa Giê-xu, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người thích được nịnh hót. Tất cả mọi việc họ làm chỉ nhằm cho người ta trông thấy. Họ thích ăn trên ngồi trốc, thích được chào hỏi và thích được người ta gọi là “ra-bi”. Chúa Giê-xu dạy chúng a đừng bắt chước họ. (Ma-thi-ơ 23:5-12)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.