Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 10. NÊN NHƯ NGƯỜI KHÔN

29 11 Kẻ dại để cơn giận mình bùng nổ,
Nhưng người khôn chế ngự nó. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn có nhiều câu bàn về người khôn và người dại. Hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau. Người khôn chẳng khoe khoang tri thức, kẻ khờ thường bộc lộ ngu si. (Châm Ngôn 12:23) Người khôn suy tính kỹ càng, người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô. (Châm Ngôn 13:16)
Câu Châm Ngôn này đề cập đến sự khác biệt giữa người khôn với người dại khi cảm thấy tức giận. Người dại trút hết cảm xúc của mình ra, còn người khôn ngoan biết kềm chế cảm xúc của mình. Đúng như câu Châm Ngôn: Kẻ dại để lộ lòng giận dữ, người khôn giữ được bình tĩnh dù bị sỉ nhục. (Châm Ngôn 12:16)
Ông Sam-sôn chẳng những dại dột trong mối liên hệ với phụ nữ, ông còn không cưỡng được những lời gạ gẫm của kỹ nữ Đa-li-la. Ông thổ lộ điều bí mật trong đời sống của mình. (Quan Xét 16)
Châm Ngôn đề cao “người chậm giận”, “người tự chủ”. (Châm Ngôn 16:32) Nhờ đâu người khôn ngoan chế ngự được lòng của mình?
Đây là người ít lời, bình tĩnh, biết im lặng, biết hãm cầm miệng lưỡi. (Châm Ngôn 17:27-28)Đây là người biết làm gì trước khi nói, biết làm gì khi nóng giận: Có lúc câm nín, lúc lên tiếng (Truyền Đạo 7:3) Nhưng trên hết người khôn ngoan là người có Đức Chúa Trời ở cùng và biết nhờ cậy Ngài. Nếu ông Sa-mu-ên cho vua Sau-lơ biết vì sao ông đến Bết-lê-hem dâng của lễ ở nhà ông I-sai thì thật là dại dột. (I Sa-mu-ên 16:1-3) Khi tự bênh vực, sứ đồ Phao-lô xưng nhận ông thuộc phái Pha-ri-si trước sự hiện diện của phái Pha-ri-si và phái Sa-đu-sê tại toà án. (Công Vụ 23:6-8) Chính Đức Chúa Trời, Đấng Khôn Ngoan chỉ dẫn cho người của Ngài biết phải nói gì.
Người khôn ngoan xin Chúa canh chừng miệng con, giữ cửa môi con. (Thi Thiên 141:3)Đây là người kính Chúa, lánh tội, khác với kẻ dại mù quáng làm liều. (Châm Ngôn 14:16)Ngoài ra người khôn ngoan biết nhờ cậy năng lực của Chúa để dập tắt tiếng biển gào, sóng thét, dẹp tan cơn rối loạn. (Thi Thiên 65:7)
Sứ đồ Phao-lô khuyên: Phải thận trọng trong mọi việc, đừng giống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. (Ê-phê-sô 5:15)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.