Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 10. GIAN ÁC KHI LÃNH ĐẠO

28 15 Kẻ ác cai trị làm dân nghèo khốn khổ
Như gặp gấu đuổi như bị sư tử vồ.(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn bàn về người lãnh đạo (vua) và những người được lãnh đạo (dân). Người lãnh đạo với địa vị và quyền lực của mình phải hết lòng hết sức nhằm phục vụ người dân cách tốt nhất.
Câu Châm Ngôn đề cập đến người lãnh đạo gian ác. Người này mà cai trị thì dân chúng sẽ khốn khổ. Câu này ví người lãnh đạo gian ác với “sư tử gầm thét” và “gấu đuổi theo mồi”.
Sư tử tơ gầm thét đuổi theo mồi (Thi Thiên 104:21), gấu đuổi theo mồi là hình ảnh của người lãnh đạo gian ác, như con thú hung dữ ở nơi hoang dã. Thay vì mưu cầu an toàn và hạnh phúc cho người dân, họ coi dân như con mồi đáng săn đuổi để có lợi cho mình.
Khi sư tử hay sư tử tơ gầm thét vồ mồi, nó không đếm xỉa đến tiếng la hét, khua động của đám mục đồng. (Ê-sai 31:4) Người lãnh đạo gian ác nguy hiểm và độc ác đến độ không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh khi áp bức dân, giống như sư tử vồ chiên không đếm xỉa gì đến tiếng la hét của mấy người chăn chiên. Đây là hình ảnh người lãnh đạo không thương dân. Họ trở nên vô cảm trước phản ứng của dư luận đối với mọi hành động gian ác của họ.
Nhà Truyền Đạo nhận định: Tôi quan sát những sự áp bức ở đời. Người bị áp bức kêu than chẳng ai an ủi, giúp đỡ trong khi người áp bức là người có thế lực. Nên tôi cho rằng người đã chết sướng hơn người còn sống. Nhưng người có phúc nhất là người chưa sinh ra, chưa hề chứng kiến những việc tội lỗi, xấu xa ở đời. (Truyền Đạo 4:1-3)
Người lãnh đạo gian ác như Pha-ra-ôn (Xuất Ai-cập Ký 1:15-22), như vua Sau-lơ (I Sa-mu-ên 22:12-19), như vua Rô-bô-am (I Các Vua 12:1-20), như vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên (I Các Vua 21:1-16) quên rằng chỉ có lòng bác ái, chân thành, độ lượng mới bảo đảm được ngôi nước quân vương (Châm Ngôn 20:28). Sứ đồ Phao-lô, một người lãnh đạo thuộc linh mẫu mực, viết: Chúng tôi sống giữa anh em cách dịu dàng như người mẹ âu yếm săn sóc con mình. Chúng tôi yêu mến anh em, sẵn lòng chia sẻ với anh em, không những Phúc Âm của Đức Chúa Trời, nhưng luôn cả tâm hồn chúng tôi, vì anh em là người thân yêu của chúng tôi. (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-8)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.