Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 10. MUỐN HƯ HẠI HAY MUỐN TỰ CỨU?

28 18 Người ngay được cứu khỏi tai vạ,
Còn kẻ gian tà phải bị sa ngã. (Bản Hiện Đại)
Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn nhận định về người ăn ở cách ngay thẳng: được cứu rỗi (được cứu khỏi tai vạ). Ở đây, “được cứu rỗi” có nghĩa là được cứu khỏi những tổn hại trong đời này chớ không phải được cứu khỏi án phạt trong đời sau. Còn nhờ tin nơi Chúa Giê-xu mà linh hồn được cứu rỗi, tức là được cứu khỏi án phạt trong đời sau.
Sống ngay thẳng phải là lối sống của người được Chúa cứu rỗi. Sống ngay thẳng sẽ thoát khỏi những lưới bẫy trong đời này. Đức công chính cứu người ngay thẳng… Người công chính tai qua nạn khỏi. (Châm Ngôn 11:6, 8)
Chẳng những tự cứu mình khỏi tai vạ trong cuộc sống hằng ngày, người ăn ở ngay thẳngcòn được Chúa ở cùng, hướng dẫn, lắng nghe và giải cứu. Chúa Hằng Hữu sắp đặt bước đi của người công chính, Ngài ưa thích đường lối người. Dù vấp ngã, người không nằm dài, vì có Chúa Hằng Hữu nắm tay. (Thi Thiên 37:23-24) Người công chính kêu xin, Chúa lắng nghe, và giải thoát họ khỏi mọi gian khổ. (Thi Thiên 34:17)
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn nhận định về người đi theo hai lối cách cong vạy. Đây là người đu đưa qua lại giữa hai lối sống và cho rằng làm như thế mới khôn ngoan, mới hợp lý. Nhưng thật ra đó là hình ảnh của kẻ gian tà, kiêu ngạo. Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong. Tự tôn đi trước sự vấp ngã. Và cuối nẻo đường là hố diệt vong. (Châm Ngôn 16:18, 25)
Ông Sam-sôn được Đức Chúa Trời chọn và ban cho sức mạnh để giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Nhưng khi ông dùng sức mạnh Chúa ban cho để sống theo ý của mình, chạy theo dục vọng trần gian, ông tự đưa mình đến chỗ bị huỷ diệt.
Chúa Giê-xu nhận định người Pha-ri-si và thầy thông giáo là những người đạo đức giả vì họ tôn trọng truyền thống mà huỷ bỏ Lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tôn kính Chúa bằng đầu môi chót lưỡi. Chúa phán: “Cây mà Cha Thiên Thượng của ta không trồng sẽ bị nhổ tận gốc. Họ là những người mù dẫn người mù. Người mù mà dẫn người mù thì cả hai sẽ rơi xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:13-14)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.