Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 11. THỀ NÓI THẬT MÀ KHÔNG NÓI SỰ THẬT

29 24 Người đồng loã với kẻ trộm,
Dù đã thề trước toà, mà ngậm miệng không tố giác
Là gây hại cho bản thân. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn không bàn về người ăn trộm, nhưng bàn về kẻ chia phần với tay ăn trộm.
Kẻ chia phần với tay ăn trộm không phải là đồng bọn. Dù không đi cùng, không canh chừng cho người khác ăn trộm, nhưng là người chứng kiến và biết người ăn trộm. Vì không chịu nói ra sự thật nên bị xem là đồng loã, là kẻ chia phần với tay ăn trộm.
Kẻ chia phần với tay ăn trộm là người biết trong Mười Điều Răn có hai điều: (1)Không được trộm cướp, và (2)Không được làm chứng dối. (Xuất Ai-cập Ký 20:15-16)
Kẻ chia phần với tay ăn trộm là người biết Đức Chúa Trời ghét trộm cắp, ghét sự gian dối, ghét nhân chứng khai gian. Trong sáu điều Chúa ghét, bảy điều Ngài gớm ghê có (1)mắt kiêu hãnh, (2)lưỡi gian dối, (3)bàn tay đẫm máu vô tội, (4)lòng mưu toan những việc hung tàn, (5)chân phóng nhanh đến nơi tội ác, (6)nhân chứng khai gian hại người, (7)kẻ xúi giục anh em tranh chấp. (Châm Ngôn 6:16-19)
Kẻ chia phần với tay ăn trộm là người nghe lời thề tức là người ra trước toà làm nhân chứng. Chúa dạy rằng: Nếu một nhân chứng đã tuyên thệ, nhưng không chịu khai những điều mình thấy và biết, thì nhân chứng mắc tội. (Lê Vi Ký 5:1)
Thế nhưng vì sao nhân chứng này không tỏ điều gì ra? Vì không kính sợ Đức Chúa Trời. Không kính sợ Chúa sẽ không tôn trọng luật lệ của Ngài rồi trở thành người cản trở công lý. Không kính sợ Chúa thì sẽ sợ con người, sợ bị trả thù nên không nói ra sự thật. Vì vậy Chúa khẳng định: Dù chúng thề: Thật như Chúa Hằng Sống… cũng là thề dối. (Giê-rê-mi 5:2) Ông Phi-e-rơ đã không dám nói sự thật (Ma-thi-ơ 26:69-74) vì sợ hậu quả tồi tệ.
Kẻ chia phần với tay ăn trộm là người ghét linh hồn mình, gây hại cho bản thân. Yêu sự dối trá là ghét linh hồn mình. Dù không bị phát hiện, nhưng chắc chắn bị Chúa phán xét. Có lẽ bạn chẳng bao giờ phải làm chứng trước toà nhưng biết đâu chừng bạn lại trở thành đồng loã với một người xấu xa khi bạn không chịu nói sự thật về người đó.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.