Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 11. QUÁ SỢ NÊN QUÊN CHÚA

29 25 Lo sợ người phàm là một cạm bẫy,
Tin cậy Đức Chúa Trời sẽ được an toàn. (Bản Hiện Đại)
Sợ loài người hoặc nhờ cậy Đức Chúa Trời? Quan tâm đến những điều người khác nghĩ về ta hoặc đối xử với ta khiến ta sợ loài người. Câu Châm Ngôn cho biết sợ loài người là một cạm bẫy. Vì sợ loài người mà ta trở nên giống như họ. Kinh Thánh dạy đừng đồng hoá với người đời (Rô-ma 12:2), nhưng vì sợ người đời chê bai cho nên ta sống theo kiểu “ai sao ta vậy”. Đó là cái bẫy bắt ta đi vào con đường tội lỗi. Ông A-rôn khẳng định rằng dân I-sơ-ra-ên là dân chuyên làm ác. Khi họ yêu cầu ông tạo ra một vị thần, ông không dám phản đối nên đúc một bò con bằng vàng cho họ thờ lạy. (Xuất Ai-cập Ký 32:21-24) Vì sợ dân chúng, ông A-rôn làm theo ý họ nên ông lẫn dân chúng rơi vào cái bẫy thờ hình tượng. Vua Sau-lơ chiến thắng quân A-ma-léc nhưng ông sợ dân I-sơ-ra-ên hơn kính sợ Chúa. Ông thú nhận với tiên tri Sa-mu-ên rằng: Tôi có tội! Tôi không tuân theo lệnh Chúa, tôi không nghe lời ông vì tôi sợ dân và làm theo điều họ muốn. (I Sa-mu-ên 15:24) Vì chiều theo lòng tham của mình và lòng tham của dân đến nỗi cãi lệnh của Chúa, vua Sau-lơ rơi vào cái bẫy khiến vua mất ngôi nước. Ông Phi-lát tìm cách phóng thích Chúa Giê-su, nhưng ông sợ người Do Thái. Cho nên khi nghe họ doạ: Nếu tha cho hắn, tổng trấn không trung thành với hoàng đế (Giăng 19:12), ông liền giao Chúa Giê-xu cho họ. Ông Phi-e-rơ ba lần chối Chúa vì sợ con người. (Ma-thi-ơ 26:69-75) Về sau, trong Hội thánh, ông cũng sợ những người Do Thái theo chủ trương ‘phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi’. (Ga-la-ti 2:11-13)
Vì quá sợ loài người nên quên sợ Chúa. Câu Châm Ngôn khuyên hãy nhờ cậy Chúa để không sợ loài người. Ba bạn Đa-ni-ên không sợ vua, không sợ lò lửa (Đa-ni-ên 3:16-18) vì họ nhờ cậy Chúa. Ông Đa-ni-ên không sợ hang sư tử vì biết rằng ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đấng có quyền hành tối cao. (Đa-ni-ên 6:10) Danh Đức Chúa Trời là pháo đài kiên cố, người công chính đến được nơi trú ẩn an toàn. (Châm Ngôn 18:10)
Người nhờ cậy Chúa biết tránh xa kẻ gian tà, vì bẫy cài gai chăng đường kẻ gian tà, nếu quý linh hồn mình con phải tránh xa. ( Châm Ngôn 22:5) Đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. (I Cô-rinh-tô 15:33).
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.