Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 11. CẦU CỨU QUYỀN HÀNH VÔ HẠN

29 26. Muốn công lý, cầu xin Đức Chúa Trời,
Đừng mong tìm ân huệ của hoàng gia. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này không có ý khuyên đừng cầu ơn vua, hoặc đừng tìm kiếm sự giúp đỡ chính đáng từ các bậc lãnh đạo. Đức Chúa Trời lập quan quyền lên để họ giúp dân và an dân. Nhưng nhiều người chỉ biết nhờ cậy vua quan mà quên nhờ cậy Đức Chúa Trời, ỷ lại vua quan đời này mà quên quyền tể trị của Chúa. Hoặc xem vua quan đời này có quyền hành như Đức Chúa Trời.
Nhiều kẻ cầu ơn vua quên rằng quyền của vua bị giới hạn, chẳng cứu rỗi được ai; sự sống của vua ngắn hạn, chẳng thể trông cậy mãi. Vua chỉ là con người, thất thường, nay còn mai mất. Cho nên đừng tin tưởng nơi vua chúa hay con loài người, vì họ không thể cứu rỗi ai. Hơi thở dứt, họ trở về cát bụi, chính ngày ấy tư tưởng họ tiêu tan. Phúc cho người có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ, đặt hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của mình. (Thi Thiên 146:3-5) Trong những ngày hoạn nạn vua Đa-vít nhận ra rằng con người, ngay cả người thân thiết, rất dễ dời đổi. Trái lại Chúa không bao giờ thay đổi. Dù cha mẹ lạnh nhạt từ bỏ, Chúa vẫn cứ dang tay tiếp rước. (Thi Thiên 27:10)
Nhiều kẻ cầu ơn vua quên rằng Đức Chúa Trời mới là giải pháp cho mọi nan đề chớ không phải vua chúa trần gian. Công lý do nơi Chúa mà đến còn con người chỉ thực hiện ý muốn của Ngài mà thôi. Bị bà Phê-ni-a trêu chọc vì không có con, đôi khi bà An-ne khóc lóc rồi bỏ ăn. Dù được ông Ên-ca-na yêu thương an ủi, bà An-ne vẫn cầu nguyện khóc lóc với Chúa. Được Chúa đoái thương, bà có thai, sinh một con trai. Bà dâng con trai cho Chúa để nó hầu việc Chúa suốt đời. Bà nói: “Cả thế giới đều thuộc về Chúa và Ngài sắp xếp mọi trật tự.” (I Sa-mu-ên 2:8)
Người đẹp Ê-xơ-tê có chồng là vua A-suê-ru, nhưng ông chồng đầy uy quyền vô tình ký sắc luật giết vợ và dân tộc của nàng. Dù là hoàng hậu, trước khi cầu ơn vua, bà Ê-xơ-tê kiêng ăn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu giúp. Dù sau đó vua ra lệnh cho dân Do thái được phép tự bảo vệ nhưng sự giải cứu do Chúa mà đến. Chính Chúa kiểm soát mọi quyết định và hành động của vua. Chính Ngài bảo vệ quyền lợi người đau khổ (Gióp 36:6)
Ẩn náu trong Chúa hơn là nương cậy loài người. Nương thân trong Ngài còn hơn ỷ lại vua chúa. (Thi Thiên 118:8)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.