Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 11

Ai đã lên trời rồi xuống đất? Ai đã góp gió trong tay, bọc biển trong áo, tạo nên vũ trụ? Đấng ấy là Ai? Và Con Ngài tên gì? (Bản Hiện Đại)

Ai đã lên trời, rồi lại xuống? Với câu hỏi này ông A-gu-rơ ngầm xác định con người bị giới hạn còn Đức Chúa Trời thì vô hạn. Với sự hiểu biết của mình, con người không thể biết nơi nào là cao nhất, nơi nào là thấp nhất trong vũ trụ. Với khả năng của mình, con người không thể đến được những nơi đó. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ mới đến được nơi cao nhất và nơi thấp nhất trong vũ trụ.

Ai đã góp gió trong lòng bàn tay mình? Ông A-gu-rơ hỏi như vậy nhằm xác định sự khôn ngoan và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Gió có sức mạnh lớn lao, con người không thắng được. Còn Chúa dẫn hơi nước bay lên từ địa cực, giăng chớp nhoáng báo hiệu cơn mưa, đem gió lại từ nơi kho chứa. (Thi Thiên 135:7) Khi Ngài lên tiếng,… gió vụt thổi ra từ kho tàng của Ngài. (Giê-rê-mi 10:13; 51:16)

Ai đã bọc nước trong áo mình? Câu hỏi này nhằm khẳng định quyền năng của Chúa về việc chứa nước trong các đám mây hoặc dưới lòng đại dương. Chúa hút các giọt nước lên trời, lọc hơi nước, làm mưa rơi xuống. Các chòm mây nhuần tưới nhân gian. Ai hiểu được cách mây nguồn phân phối, tiếng sấm vang rung chuyển vòm trời? (Gióp 36:27-29) Chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi.

Ai lập ra giới hạn của đất? Hỏi như vậy nhằm xác định Chúa là Đấng thiết lập các ranh giới cho đất liền. Chúa hỏi ông Gióp: Con ở đâu khi ta đặt móng nền quả đất? Thử nói đi, nếu con đủ tri thức! Ai đã định kích thước địa cầu? Ai là người đo đạc mặt đất? (Gióp 38:4-5)

Danh người là chi và tên con trai người là gì? Câu hỏi này khiến chúng ta kinh ngạc. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi : Ai ? -Đó là Đức Chúa Trời. Nhưng cần được Chúa bày tỏ chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi Ngài là ai, con Ngài tên gì vì sự khôn ngoan của loài người không trả lời được. Đức Thánh Linh cảm thúc ông A-gu-rơ hỏi về danh của Đức Chúa Trời và Con Một của Ngài. Nhờ Chúa bày tỏ mà chúng ta biết danh Ngài là Gia-vê và Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Cứu Thế.

Một khi trả lời như vậy phải chăng chúng ta đã hiểu biết thấu đáo về Đức Chúa Trời? Biết Ba ngôi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá toàn năng, vĩ đại nhưng chúng ta không thể nào hiểu Ngài cách tận tường.

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.