Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 11. MUỐN TỒN TẠI HAY SUY BẠI?

29 16 Số kẻ ác càng nhiều, tội phạm càng gia tăng,
Nhưng người công chính sẽ chứng kiến cảnh chúng suy tàn. (Bản Hiện Đại)
Khi kẻ ác thêm, thì tội lỗi cũng thêm là thực trạng của xã hội loài người. Thế giới càng ngày càng thay đổi nhưng tội lỗi không hề thay đổi. Xã hội ngày càng tốt hơn về phương diện vật chất, nhưng phương diện tâm linh ngày càng tệ hơn. Thời ông Nô-ê, Đức Chúa Trời thấy khắp đất đều đồi truỵ, đầy tội ác. Đức Chúa Trời nhìn xuống địa cầu, này cả nhân loại đều xấu xa, thối nát tận xương tuỷ. (Sáng Thế Ký 6:11-12) Tại thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, tiếng ai oán thấu trời xanh, tội ác họ thật nặng nề. Kẻ ác thêm, tội lỗi thêm đến nỗi Đức Chúa Trời không tìm được 10 người công chính. (Sáng Thế Ký 18:20, 32)
Khi kẻ ác thêm, thì tội lỗi cũng thêm là lời nhắc nhở người công chính rằng xã hội có vô số kẻ ác nhưng rất ít người công. Sống trong xã hội kẻ ác ngày càng nhiều, tội lỗi càng gia tăng, ông Đa-vít, một người công chính thưa với Chúa rằng: Chúa Hằng Hữu ôi, xin cứu giúp! Người lành nay lác đác như lá thu. Chốn nhân gian người trung tín vắng dần, thiên hạ chỉ đẩy đưa lời dối gạt, miệng trơn tru câu tán tỉnh lọc lừa… Vì kẻ ác chỉ chường mặt tung hoành, khi việc đê hèn được loài người ca tụng. (Thi Thiên 12:1, 2, 8)
Chẳng dễ dàng khi phải sống trong xã hội đầy tội lỗi. Người công chính có thể bị cám dỗ xuôi dòng đời để rồi “ai sao ta vậy”. Chính vì thế mà người công chính cần nương nhờ Chúa để có thể thưa: Con sẽ ca ngợi sự nhân từ và sự công chính của Chúa… con muốn sống một cuộc đời thánh khiết… mắt con sẽ không nhìn điều dữ, lòng con ghê tởm sự gian tà, không dính dấp vào điều ác. (Thi Thiên 101:1, 2, 3)
Trong khi kẻ ác xây dựng “đế chế tội lỗi”, tưởng chừng có thể huỷ hoại và tiêu diệt người công chính, nhưng ngược lại người công chính sẽ chứng kiến sự sa ngã và sự suy tàn của kẻ ác. Đức Chúa Trời chẳng những bảo vệ người công chính, Ngài còn cho biết người công chính sẽ đứng vững và chứng kiến sự suy tàn của kẻ ác. Hãy chờ đợi Chúa Hằng Hữu… con sẽ thấy kẻ ác bị huỷ diệt. (Thi Thiên 37:34) Chúa giải cứu con khỏi hết gian truân, trong khi con chứng kiến kẻ thù thất bại. (Thi Thiên 54:7)
Ông Áp-ra-ham ngước lên nhìn về phía Sô-đôm, Gô-mô-rơ và vùng đồng bằng. Ông thấy khói cuồn cuộn toả lên trời đen kịt như khói lò lửa lớn. (Sáng Thế Ký 19:28)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.