Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 11. MONG NHẬN ĐƯỢC KHI CÒN SỐNG

Tôi có cầu Chúa hai điều;
Xin chớ từ chối trước khi tôi thác:
Chúa ôi, trước khi con chết, xin cho con hai điều.
(Bản Hiện Đại)

Đây là câu mở đầu cho lời cầu nguyện ngắn ngủi duy nhất trong sách Châm Ngôn.

Ông A-gu-rơ thưa với Chúa: Tôi có cầu Chúa hai điều. Ông không rào trước đón sau, không dông dài mà thưa cụ thể ngay vào vấn đề. Chúa Giê-xu dạy: Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại như người ngoại giáo! Vì họ tưởng lắm lời thì được nhậm. Đừng giống như họ! Vì Cha anh em thừa biết anh em cần gì trước khi anh em cầu xin Ngài. (Ma-thi-ơ 6:7-8)

Ông A-gu-rơ thưa với Chúa: Tôi có cầu Chúa hai điều. Thay vì xin nhiều điều, ông chỉ xin Chúa hai điều mà thôi. Chỉ có một việc cần mà thôi, sao lại xin hai? Hoặc sao xin hai điều mà không xin ba hoặc xin nhiều điều? Nhiều người xem Chúa như “thần đèn” cầu là được, ước là thấy nên họ xin Chúa đến cả 1001 điều! Chắc chắn phải cân nhắc cẩn thận ông A-gu-rơ mới xin Chúa hai điều.

Ông A-gu-rơ thưa với Chúa: Tôi có cầu Chúa hai điều. Ông ưu tiên tập trung vào vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù cần Chúa giúp đỡ trong nhiều vấn đề, nhiều lãnh vực, nhưng ông nhắm vào lãnh vực ảnh hưởng và chi phối đời sống con người nhiều nhất.

Ông A-gu-rơ thưa với Chúa: Xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Ông muốn nhận được hai điều đó khi còn sống. Như vậy, điều ông cầu xin rất cần thiết cho cuộc đời của ông khi còn ở trần gian. Chẳng phải ông chỉ quan tâm đến đời này mà không quan tâm đến đời sau. Thật ra đời sau tuỳ thuộc vào những quyết định trong đời này. Cũng chẳng phải ông chỉ quan tâm đến những điều thấy được mà không chú ý đến điều không thấy được.

Ông A-gu-rơ thưa với Chúa: Xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Ông xin Chúa lắng nghe và đáp lời cầuxin của ông. Ông không muốn rơi vào tình trạng tuyệt vọng như vua Đa-vít: Con kêu cầu Chúa Hằng Hữu, là Vầng Đá, nơi con ẩn nấp. Xin Ngài đừng làm ngơ, nếu Chúa không chịu đáp, con tuyệt vọng như người xuống mộ sâu. (Thi Thiên 38:2)

Đức Chúa Trời hiện ra với vua Sa-lô-môn trong giấc chiêm bao và hỏi: Con muốn xin điều gì? Vua Sa-lô-môn chỉ xin một điều. Đức Chúa Trời hài lòng, chẳng những Ngài chấp nhận ban cho điều vua xin mà còn ban cho vua hai điều khác nữa. (I Các Vua 3:4-14)

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.