Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 11. MUỐN SỐNG TIN KÍNH VÀ MÃN NGUYỆN

Giúp con khỏi dối trá,
Đừng bắt con nghèo, cũng đừng cho con giàu,
Xin cho con vừa đủ cần dùng. (Bản Hiện Đại)

1. Điều thứ nhất mà ông A-gu-rơ xin Chúa liên quan đến đời sống thuộc linh: Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Phải là người ăn năn xưng tội, được Chúa tha thứ mới có thể xin Chúa loại trừ khỏi tâm địa của mình ý hướng lường gạt và dối trá. Phải là người kính sợ Đức Chúa Trời, biết Chúa là Đấng ghét lưỡi dối trá (Châm Ngôn 6:17) mới xin Chúa cứu mình khỏi một trong sáu điều Chúa ghét và bày điều Ngài gớm ghê. Phải là người muốn đoạn tuyệt ma quỷ, kẻ chuyên lường gạt và là cha của người dối trá, mới xin Chúa giúp mình thoát khỏi xiềng xích tội lỗi của quá khứ. Phải là người muốn thắng tội lỗi, muốn sống trong sạch và ngay thẳng mới xin Chúa giải cứu mình khỏi tội lường gạt và dối trá.

Lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác (Ma-thi-ơ 6:13) vẫn quan trọng cho đời sống thuộc linh của người tin Chúa ngày nay.

2. Điều thứ hai mà ông A-gu-rơ xin Chúa liên quan đến đời sống thuộc thể: Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. Nghèo khổ và giàu sang là hai thái cực trong cuộc sống. Không muốn nghèo khổ, chẳng ham giàu sang, ông A-gu-rơ chỉ xin Chúa cho đủ vật thực cần dùng. Xin như vậy là chứng tỏ ông thoả lòng và mãn nguyện về sự chu cấp hằng ngày của Chúa.

Lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ: Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày (Ma-thi-ơ 6:11) vẫn quan trọng cho đời sống thuộc thể của người tin Chúa thời nay. Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê: Niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn. (I Ti-mô-thê 6:6) Ông A-gu-rơ bày tỏ niềm tin kính khi xin Chúa giúp ông khỏi dối trá, bày tỏ lòng mãn nguyện khi xin cho ông vừa đủ cần dùng.

Lời cầu xin của ông A-gu-rơ khác xa chủ trương tin Chúa phải trở nên giàu có, thịnh vượng về vật chất rồi biến chủ trương đó thành nguyên tắc của Phúc Âm. Dầu vậy Kinh Thánh không buộc mọi người phải cầu xin như ông A-gu-rơ vì Đức Chúa Trời tạo nên người nghèo lẫn kẻ giàu. (Châm Ngôn 22:2)

Comments are closed.