Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 11. NÊN BÊNH VỰC HAY THÊM DẦU VÀO LỬA?

30 10 Chớ gièm pha người giúp việc với chủ người ấy,
Người sẽ nguyền rủa ta vì tội lỗi chính ta tạo lấy. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, người bị áp bức bóc lột. Ngài khuyên chúng ta bày tỏ lòng thương xót và bảo vệ họ. Câu Châm Ngôn khuyên mọi người đừng phao vu kẻ tôi tớ, tức là đừng gây tổn thương cho họ, đừng tự gây thêm tội ác.
Người phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó là người nhận xét về tôi tớ một cách sai lầm. Chính vì nhận định sai lầm mà trở nên người vu cáo, đặc biệt là vu cáo tôi tớ của người khác. Trong lãnh vực thuộc linh, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo một số tín hữu: Anh em là ai mà phê phán các tôi tớ Chúa? Họ làm đúng hay sai, thành công hay thất bại đều thuộc thẩm quyền của Chúa. (Rô-ma 14:4)
Người phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó là người biết sự thật nhưng thiếu công tâm nên kết luận thiên vị. Đây là người đứng về phía chủ nhân để gây khó khăn và làm khổ kẻ tôi tớ. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người nô lệ, ông Mô-se dạy tuyển dân của Chúa như sau: Nếu có một người nô lệ trốn khỏi nhà chủ chạy đến với đồng bào, không được giao trả người ấy cho chủ. (Phục Truyền 23:15)
Người phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó là người vì một món lợi dơ bẩn mà thừa nước đục thả câu. Vua Đa-vít rất ghét những người này nên thưa với Chúa rằng: Con sẽ tiêu diệt kẻ ném đá giấu tay, kẻ ngầm vu cáo người lân cận. (Thi Thiên 101:5)
Người phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó là người dùng lời nói gây tổn thương cho người khác. Giới chủ gây tổn thương cho kẻ tôi tớ bằng lời nói lẫn hành động đánh đập. Thay vì đứng về phía kẻ tôi tớ và bênh vực họ, người phao vu kẻ tôi tớ lại thêm dầu vào lửa làm cho họ đau đớn khốn khổ hơn.
Người phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó là người độc ác. Hình ảnh của họ như sau: Miệng đầy lời thề chửi, gạt lường. Tiếng độc ác chua ngoa từ họng lưỡi. (Thi Thiên 10:7)
Kẻ tôi tớ không thể có hành động phản kháng nào đối với người phao vu ngoài việc nguyền rủa họ. Đó chẳng phải là lời nguyền rủa vô cớ chẳng tới đâu (Châm Ngôn 26:2),mà là lời nguyền rủa đúng người, đúng tội.
Ông A-gu-rơ không ham giàu, cũng chẳng muốn nghèo, nhưng ông đứng về phía người nghèo.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.