Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 11. LOẠI NGƯỜI ĐÁNG GHÉT THỨ BA

30 13 Có một dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh thay,
Mí mắt giương cao dường nào!
Câu Châm Ngôn này bàn về người thứ ba trong bốn loại người đáng ghét. Đó là người kiêu ngạo, bạn đồng hành của người tự thấy mình trong sạch, rồi kiêu ngạo về phương diện đạo đức. Dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh ám chỉ tinh thần kiêu ngạo của thế gian. Sứ đồ Giăng khẳng định kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. (I Giăng 2:16)
Bộ mặt kiêu hãnh, mí mắt giương cao, đôi mắt kiêu căng, cái nhìn khinh người là một trong sáu điều Chúa ghét, bảy điều Ngài gớm ghê. (Châm Ngôn 6:16-17) Dù chỉ mô tả bề ngoài nhưng bộc lộ bản chất kiêu ngạo bên trong.
Lòng tự đại, mắt kiêu cường,
Cũng là tội lỗi như phường bất lương.
(Châm Ngôn 21:4)
Trong Ẩn dụ Người Pha-ri-si và người thu thuế, dù Chúa Giê-xu chỉ kể: Người Pha-ri-si đứng dậy, thầm cầu nguyện… nhưng so với những chi tiết Chúa kể về người thu thuế: đứng đằng xa, thậm chí nhướng mắt lên trời cũng chẳng dám, nhưng đấm ngực và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người tội lỗi!” (Lu-ca 18:13) chúng ta hiểu người Pha-ri-si kiêu ngạo như thế nào đối với người khác và đối với Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh mô tả con người kiêu ngạo không ai tìm kiếm Chúa, mọi người đều trở mặt đi vào đường lầm lạc,… và kết luận: Họ chẳng biết con đường hạnh phúc, an vui, cũng chẳng nể nang, kính sợ Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:10-18) Được Chúa ban cho quyền lực cao tột đỉnh, là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới thời đó nhưng vua Nê-bu-cát-nết-sa lại lên mặt kiêu căng hợm hĩnh với Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 4:37)
Kiêu ngạo như Sao Mai sáng rực ở trên trời, tự nhủ: Ta sẽ lên trời. Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ lên cao hơn đám mây: Ta sẽ như Đấng Chí Caođể rồi bị đốn ngã cách kinh hoàng, nằm sóng sượt dưới đất! (Ê-sai 14:12-14)
Kinh Thánh dạy: Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. (Gia-cơ 4:10) Bạn hãy thưa: Chúa Hằng Hữu ôi, lòng con không tự hào, mắt con không kiêu hãnh… (Thi Thiên 131:1)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.