Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 11. CON ĐỈA THAM LAM ĐANG ĐEO BÁM AI?

30 15 Con đỉa có hai con gái, nói rằng: Hãy cho! Hãy cho!
Có ba sự chẳng hề no đủ,
Và bốn điều chẳng nói rằng: Tôi, đủ!
Châm Ngôn 30:14 mô tả lòng tham của những kẻ ác qua hành động nhai ngấu nghiến người nghèo, ăn nuốt người thiếu thốn. Châm Ngôn 30:15 ví von lòng tham không bao giờ thoả mãn với con đỉa.
Con đỉa có hai con gái. Trong danh sách những sinh vật hút máu người có con đỉa. Thật khó chấp nhận để cho rằng con đỉa trong thiên nhiên mà ông A-gu-rơ đề cập đến cũng có thể là ma cà rồng do con người tưởng tượng ra.
Con đỉa có vòi hút ở cả hai đầu với đòi hỏi là: Hãy cho! Hãy cho! Yêu cầu của con đỉa ám chỉ lòng tham của con người không có giới hạn, tham muốn xấu xa của con người không bao giờ thoả mãn cho hết. Đòi hỏi hút máu của con đỉa ám chỉ kẻ ác có xu hướng làm hại mạng sống của người khác. Vua Đa-vít mô tả kẻ ác không bao giờ ngưng nghỉ làm đổ máu: Họ quay lại, gầm gừ như chó, hùng hổ kéo quanh thành. Sục sạo tìm mồi đây đó, rình suốt đêm vì bụng chưa no. (Thi Thiên 59:14-15)
Người phạm tội mà không ăn năn, không từ bỏ tội lỗi tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi thì cứ phạm tội không bao giờ biết chán. Con người ô uế cả tâm thân, uống gian ác như nước lã! (Gióp 15:16) Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu đừng sống như người mất cả lương tri, không còn biết phải quấy, buông mình theo lối sống tội lỗi xấu xa, mê mải không thôi. (Ê-phê-sô 4:19) Con người không bao giờ chán những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam (Cô-lô-se 3:5) nên triền miên phạm tội. Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội gian dâm của dân Giê-ru-sa-lem như ngựa béo động tình dục buổi sáng, mỗi người săn bắt vợ người lân cận. (Giê-rê-mi 5:8) Nếu dục vọng không bao giờ thoả mãn thì người tham tiền tài vật chất cũng triền miên đòi hỏi “hút máu”. Người tham tiền của chẳng bao giờ thoả mãn. (Truyền Đạo 5:10) Phải thận trọng, đừng để “con đỉa” tham lam đeo bám, làm khổ đời sống chúng ta.
Có hai… không, có ba; không có bốn… là thành ngữ văn chương tương tự như: sáu điều Chúa Hằng Hữu ghét, bảy điều làm Ngài gớm ghê (Châm Ngôn 6:16) Sau khi dùng hình ảnh con đỉa hút máu, ông A-ru-gơ giới thiệu bốn thứ chẳng bao giờ biết chán, chẳng bao giờ no đủ. Đó là gì?
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.