Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 11. MÃN NGUYỆN NÓI: ĐỦ RỒI!

30 16 Tức là Âm phủ, người đàn bà son sẻ,
Đất không no đủ nước,
Và lửa mà chẳng hề nói: Đủ rồi!
-Âm phủ chẳng hề nói: Đủ rồi! Trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 153 ngàn người chết. Như vậy mỗi năm có trên 55 triệu người chết. Thỉnh thoảng người ta phải giải toả nghĩa trang. Cũng có thời người chết nhiều đến nỗi người ta không chôn cất kịp. Thế nhưng Âm phủ, nơi linh hồn con người phải đến, chẳng bao giờ nói: Hết chỗ rồi! Âm ty nuốt người không hề thoả mãn. (Châm Ngôn 27:20) Sứ đồ Giăng được Đức Chúa Trời cho thấy một con ngựa màu xám nhạt. Người cưỡi tên là Tử Vong, có Âm phủ theo sau. (Khải Huyền 6:8) Sự chết và Âm phủ đi với nhau có khả năng chứa tất cả, không từ chối một ai. Sự chết nuốt người không bao giờ no chán. (Ha-ba-cúc 2:5)
-Người đàn bà son sẻ chẳng hề nói: Đủ rồi! Khát khao của phụ nữ hiếm muộn là có con. Bà Sa-ra (Sáng Thế Ký 16:2), bà Ra-chên (Sáng Thế Ký 30:1), bà An-ne (I Sa-mu-ên 1:6, 10-11), người phụ nữ ở Su-nem (II Vua 4:14), bà Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1:7) là những người từng mong mỏi được làm mẹ. Cô Ra-chên thấy mình son, nên ganh tức với chị, lại trách móc Gia-cốp: “Anh phải cho tôi có con! Bằng không tôi sẽ chết! (Sáng Thế Ký 30:1)
-Đất không no đủ nước chẳng hề nói: Đủ rồi! Đất luôn luôn cần đến nước. Mưa rơi xuống, dù ào ào lan tràn bao phủ khắp nơi như thời ông Nô-ê, thì ít lâu sau nước cũng rút khỏi mặt đất. Đất luôn luôn hút nước và cần thêm nước. Đất không bao giờ từ chối nước.
-Lửa chẳng hề nói: Đủ rồi! Một khi lửa bùng cháy trong đống nhiên liệu thì muốn thêm bao nhiêu nhiên liệu cho lửa cũng được. Lửa nuốt tất cả chứ chẳng bao giờ từ chối. Nếu lửa ở trần gian có thể cứ âm ỉ cháy ngày đêm thì địa ngục là nơi hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (Khải Huyền 19:20; 20:10) đời đời để hình phạt những người phạm tội không biết chán và không chịu ăn năn xin Chúa tha tội.
Con người thường rơi vào tình trạng chẳng bao giờ mãn nguyện, khi thì mắt đầy tham vọng, chẳng hề chán (Châm Ngôn 27:20a), khi thì no nê chê cả mật (Châm Ngôn 27:7a). Nhưng chúng ta cần luôn luôn tâm niệm: Trên trời, con không có ai ngoài Chúa. Dưới thế, chẳng mơ ước ai hơn Ngài. Thân thể, tâm trí, tàn tạ, nhưng Chúa là sức mạnh lòng con, là Đấng bảo đảm mọi nhu cầu. (Thi Thiên 73:25-26)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.