Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 11. TƯƠNG LAI ĐỨA CON BẤT HIẾU

30 17 Con mắt nhạo báng cha mình,
Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình,
Các con quạ của trũng sẽ móc con mắt ấy,
Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.
Câu Châm Ngôn này là lời cảnh báo cho loại người đáng ghét thứ nhất: Người rủa cha, mắng mẹ. (Châm Ngôn 30:11) Một công dân tốt trong xã hội, một tín hữu tốt trong Hội thánh, trước hết phải là người con tốt trong gia đình.
Mắt chế nhạo cha, khinh bỉ mẹ mô tả đứa con không tuân thủ điều răn của Chúa, bất hiếu với cha mẹ. Trong Mười Điều Răn, điều răn đầu tiên về mối liên hệ giữa con người là: Phải hiếu kính cha mẹ, như vậy ngươi mới được sống lâu trên đất Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ban cho. (Xuất Ai Cập Ký 20:12) Vua Sa-lô-môn khuyên các con của mình bày tỏ lòng hiếu thảo qua việc: Lắng tai nghe lời khuyên dạy của cha. Khi mẹ già yếu con chớ khinh khi. (Châm Ngôn 23:22)
Mắt chế nhạo cha, khinh bỉ mẹ diễn tả nét mặt đáng ghét của đứa con bất hiếu. Đây là người con coi cha mẹ không ra gì. Chẳng những không tôn trọng người sinh ra mình mà còn khinh thường người nuối nấng và dạy dỗ mình. Đây cũng chính là hình ảnh của người đáng ghét thứ ba: Có người đôi mắt kiêu căng, với cái nhìn khinh người. (Châm Ngôn 30:13)
Mắt chế nhạo cha, khinh bỉ mẹ cũng mô tả tâm địa của đứa con bất hiếu. Con mắt là của sổ của tâm hồn. Ta có thể thấy sự kiêu ngạo, độc ác, xấu xa trong lòng đứa con bất hiếu khi nó nhìn cha mẹ, là người lớn tuổi hơn, cách chế nhạo và khinh bỉ
Đức Chúa Trời ghét sự bất kính, Ngài ghét thái độ không tôn trọng cha mẹ. Vế sau của câu Châm Ngôn báo trước đứa con bất hiếu sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào. Nếu Điều răn thứ sáu có lời hứa được sống lâu cho người con có hiếu thì người con có mắt chế nhạo cha, khinh bỉ mẹ sẽ bị các con quạ của trũng móc con mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Đây vừa là lời nguyền rủa: Ai khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa. Toàn dân sẽ đáp: “A-men” (Phục Truyền 27:16), vừa mô tả ngọn đèn của kẻ chưởi cha mắng mẹ, phụt tắt đi giữa đêm tối âm u. (Châm Ngôn 20:20)
Hình ảnh ông Sam-sôn bị móc mắc (Quan Xét 16:21), ông Áp-sa-lôn bị treo lủng lẳng trên cây (II Sa-mu-ên 18:9) và những đứa con bất hiếu bị xử tử không ai chôn cất cảnh báo những người con đừng coi thường điều răn của Đức Chúa Trời.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.