Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 11. NGHE KỸ, NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NÓI

29 20 Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói của mình chăng
Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn.
20 Người ngu dần còn khá hơn người vội nói.
(Bản Hiện Đại)
Con có thấy là lời của người cha nhắc con lo quan sát cách ứng xử của những người xung quanh, nhất là quan sát kẻ hấp tấp trong lời nói để rút ra bài học.
Kẻ hấp tấp trong lời nói có thể là người bất cẩn vội vàng (Châm Ngôn 21:5b). Nhanh nhẩu hứa nguyện mà quên rằng khi vào Đền thờ Đức Chúa Trời, mọi người phải mở rộng tai nhưng đóng chặt miệng. Đừng điên rồ đến độ không biết rằng hứa hẹn với Đức Chúa Trời cách liều lĩnh là có tội. (Truyền Đạo 5:1-7)
Ông Giép-thê thật điên rồ khi hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Nếu Chúa cho tôi chiến thắng dân Am-môn, lúc trở về, tôi sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa bất kỳ người hay vật nào từ trong nhà ra đón tôi trước tiên.” (Các Quan Xét 11:30-31) Cư dân ở Ga-ba-ôn khai rằng họ từ xứ rất xa đến để xin kết ước. Các nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên thật thiếu khôn ngoan khi vội vàng kết ước với họ thay vì xin chỉ thị của Chúa. (Giô-suê 9:14) Một người kia muốn làm môn đệ của Chúa, dù chưa cân nhắc kỹ, đã vội vàng thưa rằng: “Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Chúa Giê-xu nói với người ấy: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Lu-ca 9:57-58)
Kẻ hấp tấp trong lời nói có thể là kẻ không chịu lắng nghe. Đáp lời mà chẳng chịu nghe là hình ảnh của người chưa nghe hỏi mà đã lo trả lời. Hậu quả của cách ứng xử này là mang sỉ nhục, để cho chúng cười. (Châm Ngôn 18:13) Vì sao chẳng chịu nghe mà chỉ lo nói? Có nhiều lý do: vì thiếu kiên nhẫn, vì giận dữ… Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng. Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Châm Ngôn 14:29)
Kẻ ngu muội, người ngu đần được sắp trước kẻ hấp tấp về vấn đề nói năng vì kẻ ngu muội còn có cơ hội để được hướng dẫn: Anh em nên ghi nhớ: phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ (Gia-cơ 1:19), còn kẻ hấp tấp trong lời nói vốn là người tự phụ cho mình là khôn, chẳng chịu nghe ai cho nên bị xem là tệ hại hơn một người đần độn. (Châm Ngôn 26:12)
Sau khi đã thấy kẻ hấp tấp trong lời nói, chắc người con nhận biết mình cần sống như người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng. (Châm Ngôn 15:28)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.