Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 11. THỰC THI TÔN TI TRẬT TỰ

29 21 Nếu nuông chiều người giúp việc từ thuở bé,
Lớn lên nó sẽ đòi được kể như người thừa kế. (Bản Hiện Đại)
“Người nào” trong câu Châm Ngôn này là người chủ, người lãnh đạo. Đây là lời cảnh báo dành cho người lãnh đạo nhu nhược, nuông chiều cấp dưới.
“Từ thuở nhỏ” ngụ ý khi mới bắt đầu. Khi tôi tớ bắt đầu làm việc, chủ phải giữ đúng vai trò chỉ huy, tớ phải ở vị trí phục tùng. Người lãnh đạo quá dễ dãi, thể hiện tình yêu thương cách sai lầm sẽ khiến cấp dưới lợi dụng tình yêu thương của người lãnh đạo.
Đây là một trong những nguyên nhân gây nên những tệ hại liên quan đến trật tự trong xã hội: người ngu dại được cất nhắc lên cao, còn người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém… Đầy tớ đi ngựa, trong khi bậc vương bá lại đi bộ như đầy tớ vậy. (Truyền Đạo 10:5-7)
Câu Châm Ngôn cảnh báo nếu người chủ nuông chiều đầy tớ khi họ mới vào làm việc thì về sau họ sẽ quên địa vị của mình, sẽ đòi hỏi chủ đối xử như con cái, đòi quyền hưởng gia tài. Đó là lúc người đầy tớ không còn tôn trọng chủ.
Câu Châm Ngôn không có ý khuyên người chủ đánh đập, hà khắc đối với đầy tớ. Ngươi không được hà khắc với người anh em, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. (Lê Vi Ký 25:43) Ông Gióp nói: Nếu tôi khinh bỉ duyên cớ của tôi trai tớ gái khi họ đến than phiền khiếu nại, thì làm sao tôi dám ra mắt Chúa? Nếu Chúa tra hỏi, tôi biết sao thưa lại? Vì chủ tớ đều do tay Chúa dựng nên. (Gióp 31:13-15)
Câu Châm Ngôn không có ý nói đầy tớ không thể trở thành con hoặc người thừa kế của chủ. Ông Áp-ra-ham dự tính cho người đầy tớ làm việc cho ông lâu năm nhất là ông Ê-li-ê-se làm người kế nghiệp. (Sáng Thế Ký 15:2) Ông Áp-ra-ham thân thiết với người đầy tớ này đến nỗi giao trách nhiệm đi tìm vợ cho con trai của mình (Sáng Thế Ký 24)
Trong Luật về nô lệ, người nô lệ có thể bày tỏ tình yêu thương đối với chủ và trung thành phục vụ chủ trọn đời (Lê Vi Ký 21:1-6); chủ có thể yêu nữ tỳ và cưới nàng làm vợ (Lê Vi Ký 21:7-11). Khi trong gia đình, con cái không vâng lời, huỷ hoại gia sản, người chủ có thể nhận một đầy tớ làm con. Chủ để nô lệ khôn ngoan quản trị đứa con ngỗ nghịch, cho nó đồng hưởng gia tài như con ruột. (Châm Ngôn 17:2)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.