Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 11. GIẬN LÀ DẠI, HẠI NGƯỜI LẪN TỰ HẠI

29 22 Kẻ dễ giận suốt ngày gây gổ,
Người nóng tính lầm lỗi liên miên. (Bản Hiện Đại)
Mỗi vế của câu Châm Ngôn nêu ra một đặc điểm của người hay giận (người nóng tính).
N1. Ngu dại. Trong khi người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ (Châm Ngôn 19:11) thì kẻ dại để cơn giận mình bùng nổ. (Châm Ngôn 29:11) Vì không loại bỏ những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác (Ê-phê-sô 4:31), nên kẻ nhạy giận thường xuyên gây xung đột. (Châm Ngôn 15:18)
Vì sao gia đình không hạnh phúc? Vì sao hội thánh bị xáo trộn và chia rẽ? Vì sao cộng đồng thường bị rối loạn? Có phải vì những con người hở một chút là nổi nóng lên không? Có phải vì cớ những người nóng tính nhạy giận không?
Để tránh trở nên ngu dại, thấy ai giận con đừng phụ hoạ, thấy người nổi nóng con đừng tiếp tay. Để con khỏi học tính nóng nảy, làm hại linh hồn con. (Châm Ngôn 22:24-25)
N2. Nguy hiểm. Người hay giận chẳng những gây ra đủ chuyện rắc rối mà còn khiến cho mình và người khác gặp nguy hiểm. Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Châm Ngôn 14:29b) Về một phương diện, giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:20), về phương diện khác nóng giận phạm tội nhiều thay.
Người hay giận tự gây nguy hiểm cho chính mình, tấm lòng không chế ngự được như thành thị luỹ nát thành xiêu, lấy gì phòng thủ? (Châm Ngôn 25:28) Tự tàn phá đời sống mình bằng những cơn giận thì làm sao có thể vâng giữ lời Chúa: Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tiến công. (Ê-phê-sô 4:26-27)
Người hay giận gây nguy hiểm cho người khác. Trong thư sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu tại Cô-rinh-tô, ông nhận định là họ vẫn sống theo xác thịt, ganh ghét, xung đột nhau. Chính họ đã gây nên cảnh nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn trong hội thánh, khiến cho cộng đồng Cơ Đốc bị chia rẽ. (I Cô-rinh-tô 3:1-3)
Người nào để cho bản ngã chi phối, tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công thì tội lỗi phát sinh và bành trướng là điều chắc chắn xảy ra.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.