Thông Báo

Categories Uncategorized

Trường Chúa Nhật sẽ bắt đầu niên học mới vào CN 17/9 luc 9:30 AM. Giờ nhóm thờ phượng chính của Hội Thánh sẽ là 11:00 AM.
Xin mời HT tham dự đông đủ.