Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: NHỮNG NỮ MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊ-XU 14-01

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, và Sa-lô-mê, là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem” (Mác 15:40-41)

Theo truyền thống của người Do Thái, người nữ chỉ có vai trò ở tuyến hậu phương, làm nội trợ trong nhà. Nhưng thực tế, chúng ta thấy có nhiều người nữ đã theo và phục vụ Chúa khi Ngài ở Ga-li-lê. Họ góp phần trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Chúa Giê-xu làm trọn chức vụ của Ngài. Mặc dù không được kể trong Nhóm Mười Hai nhưng họ thật sự được Chúa Giê-xu tin dùng trong nhiều sự kiện quan trọng.
Ông Mác ghi lại việc một người nữ ở làng Bê-tha-ni đã đổ dầu thơm lên đầu Chúa chuẩn bị cho sự mai táng của Chúa Giê-xu (14:3-9). Và giờ đây, họ đang có mặt trong lúc nguy nan nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Trong khi các sứ đồ chạy trốn, thì bà Ma-ri Ma-đơ-len, bà Ma-ri là mẹ của các ông Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, cùng bà Sa-lô-mê, và những người nữ khác đã theo Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem. Họ có mặt tại nơi Chúa chịu hình, chứng kiến sự chết đau thương của Ngài, khóc thương, cùng chia sẻ và cảm thông với sự đau đớn tột đỉnh của Ngài. Họ cùng với ông Giô-sép ở thành A-ri-ma-thê đưa xác Chúa đến ngôi mộ, biết được nơi người ta đặt xác Chúa, chứng kiến sự kiện chôn cất Chúa. Đây là những phụ nữ đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống khi họ đem thuốc thơm để xức xác Chúa. Họ cũng là những người đầu tiên được hân hạnh gặp Chúa phục sinh.
Dù người Do Thái không trọng phụ nữ, họ cân nhắc rất cẩn thận khi một người nữ làm nhân chứng trong các tòa án, nhưng Chúa Giê-xu đã dùng những người nữ này làm đại sứ đưa một tin hết sức quan trọng về Chúa phục sinh cho các môn đệ khác của Ngài. Chúa Giê-xu trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, sự chu đáo, và chịu khó mà những người nữ môn đồ đã dành cho Ngài. Ngài cũng vinh danh người nữ đã dâng Ngài bình ngọc đựng dầu cam tòng quý báu. “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, việc người đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mác 14:9).
Người nữ ngày nay có một vị trí rất quan trọng trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng, với đức hy sinh, chịu thương, chịu khó, với lòng chịu đựng nhẫn nại. Tôi con Chúa không nên phân biệt đối xử giữa nam nữ mà phải tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phục vụ Chúa và Hội Thánh.
Vai trò của các người nữ trong Hội Thánh bạn như thế nào? Bạn có thật sự quý trọng những người nữ quanh bạn chăng?