Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/01: ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò”
(Ê-sai 40:28)

Với trí óc hạn hẹp của mình, con người thường tưởng tượng những hoạt động của Đức Chúa Trời giống như hoạt động của con người trên thế giới này. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vì sao? Đức Chúa Trời không thể bị con người giới hạn và không thuộc về thế giới nhỏ bé này. Ngài là Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ và là tác giả của các định luật trong vũ trụ (câu 26); Ngài là Đức Chúa Trời tể trị sự sống và sự chết (câu 23). Cố gắng thay thế Đức Chúa Trời bằng một điều gì đó do chúng ta làm ra là phạm tội thờ hình tượng (câu 18-20).
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Hằng Sống và khôn ngoan không thể dò lường (câu 28). Quãng đời của con người và sự tồn vong của các dân tộc chỉ là mảy may so với sự vĩnh hằng của Ngài (câu 15). Tiên tri Ê-sai mô tả Đức Chúa Trời sẽ sớm đến để cứu chuộc dân Ngài. Ông đặt ra một số câu hỏi để giúp người nghe tin cậy Đức Chúa Trời và nhẫn nại chờ đợi Ngài. Lời mô tả Đức Chúa Trời trong các câu 12-31 nhắc chúng ta về những Lời Ngài bày tỏ chính Ngài cho ông Gióp trong Gióp 38. Đức Chúa Trời hỏi ông Gióp rằng: “Khi Ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?” (Gióp 38:4). Ngài vĩ đại hơn bất cứ điều vĩ đại nào mà con người có thể nghĩ đến nên Tiên tri Ê-sai cũng đã hỏi: Ai có thể hiểu được Ngài? Ai có thể dạy Ngài? (câu 14).
Sau khi mô tả quyền năng và sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời, Tiên tri Ê-sai quay sang mô tả lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài. Loài người sai lầm khi cho rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi họ, Đức Chúa Trời không chỉ tạo ra vô vàn các thiên thể và bảo tồn chúng (câu 26), mà Ngài còn nâng đỡ người yếu đuối và người mệt mỏi (câu 29). Ai hy vọng, tin cậy Đức Chúa Trời sẽ nhận được sức mạnh từ Ngài để họ thực hiện những công việc bất khả thi và vươn lên tầm mức cao hơn (câu 31). Ngài thêm sức để họ đối mặt với thử thách, vượt qua những trở ngại mà không mệt nhọc hay suy kiệt. Quan trọng hơn cả là Ngài ban sức mạnh và ân sủng để họ sống an bình mỗi ngày.
Bạn có nan đề nào cần trao thác cho Chúa bây giờ? Hãy dành thời gian suy nghĩ về sự khôn ngoan không thể dò lường và quyền năng vô song của Đức Chúa Trời Hằng Sống để thêm lên sự hy vọng và lòng tin cậy nơi Ngài.