Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/02: ĐẤNG LÀM CHO TÔI NGƯỚC ĐẦU LÊN

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.”
(Thi thiên 3:3)

Vua Đa-vít viết Thi Thiên này khi con trai ông là Hoàng tử Áp-sa-lôm cướp ngôi và tìm cách giết ông cùng những người trung thành theo ông. Điều này không những khiến Vua Đa-vít đau buồn và cay đắng không tả xiết, mà còn khiến ông mất tinh thần, đâm ra lo sợ, và cảm thấy vô cùng cô đơn.
Khi chúng ta quyết tâm theo Chúa, sống vì Chúa thì người chống đối chúng ta sẽ gia tăng và khi đó chúng ta dễ cảm thấy cô đơn, chán nản. Những người chống đối chúng ta có thể là những người thân, bạn bè trong trường học, trong sở làm. Người thân có thể gây khó dễ khi chúng ta tin Chúa hoặc ngăn trở chúng ta đi thờ phượng Chúa. Bạn bè, người quen có thể chế nhạo niềm tin của chúng ta.
Sa-tan là kẻ luôn chống lại và lung lạc niềm tin của chúng ta. Hắn thì thầm vào tai chúng ta rằng, Chúa ở xa lắm, không thể cứu giúp chúng ta; hoặc Chúa chúng ta không có quyền năng bởi Ngài không thể làm gì khi kẻ ác đang tung hoành khắp mọi nơi. Những cách tấn công như thế nhằm khiến chúng ta từ bỏ niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, nguồn của sự cứu giúp. Vì thế, xin Chúa cho chúng ta đừng mắc mưu của Sa-tan. Tất cả những luận điệu trên chỉ là sự dối trá, chúng ta phải vạch trần để không rơi vào bẫy của Sa-tan mà quay lưng lại với Đức Chúa Trời.