Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/02:ĐẸP MẮT CON

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng”
(Thi Thiên 143:10)
Ông Sam-sôn được Đức Chúa Trời ban phước và biệt riêng ra để làm người Na-xi-rê và quan xét cho dân tộc Ít-ra-ên. Nơi mà ông được Thần Đức Giê-hô-va cảm động và giao phó trọng trách là tại giữa khoảng Xô-rê-a và Ê-ta-ôn thuộc địa phận của chi phái Đan (13:25). Nhưng trong 14:1, ông Sam-sôn đi đến Thim-na, một vùng đất nằm trên biên giới của chi phái Đan và người Phi-li-tin. Kinh Thánh không cho biết có lời sai phái nào từ Đức Chúa Trời hoặc một lý do nào khiến ông Sam-sôn đến đây. Có thể đây là chuyến dạo chơi của ông Sam-sôn, rồi ông gặp một người nữ Phi-li-tin và quyết định cưới nàng làm vợ.
Ông Sam-sôn đã tự bước ra khỏi lãnh địa mà Đức Chúa Trời đặt để ông để bước vào vùng đất của kẻ thù. Đó là chuyến đi không thích hợp với sứ mệnh của một quan xét, và tại đây, ông đã đưa ra một quyết định quan trọng về hôn nhân. Tiếc thay đó là quyết định không thích hợp với vai trò mà Chúa đã ban cho ông.
Cha mẹ ông Sam-sôn đã nêu ra ba lý do để ông suy nghĩ lại: (1) Tại sao ông không cưới một cô gái Ít-ra-ên làm vợ; (2)người vợ mà ông chọn tại Thim-na là người Phi-li-tin, kẻ thù của dân tộc ông; và (3) cô gái này thuộc dòng dõi không chịu cắt bì, nghĩa là người không thuộc về giao ước của Đức Chúa Trời (câu 3). Nhưng ông Sam-sôn trả lời cha mẹ chỉ với một lý do: Cô gái đó đẹp mắt ông (câu 3). Tất cả những gì ông Sam-sôn quan tâm là chính ông, là điều ông thích. Ông không quan tâm đến ý muốn Chúa, trọng trách Chúa giao phó, và cả những đặc ân mà ông đã nhận lãnh từ Chúa. Ông đã bỏ qua Gươm Thánh Linh trong chiến trận thuộc linh.
Chúng ta đang sống trong một xã hội có xu hướng đề cao quan niệm sống như ông Sam-sôn: “Bạn là một người tự do, một người có giá trị, do đó hãy làm mọi điều mình thích.”Nhưng đó là một sự lừa dối! Chúng ta có giá trị nhờ mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta là người tự do, và có giá trị khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Khi làm mọi điều mình thích, mà không quan tâm đến ý Chúa, chúng ta chỉ là nô lệ cho dục vọng mình mà thôi.
Đừng quên sự sống chúng ta đang có là do Chúa ban cho, và sự cứu rỗi mà chúng ta nhận lãnh được đánh đổi bằng máu Chúa Giê-xu. Chúng ta thuộc về Ngài. Lẽ sống và mục đích của cuộc đời chúng ta đến từ Chúa. Mỗi một quyết định của chúng ta phải “đẹp ý Ngài” và phù hợp với sứ mệnh mà Chúa giao cho mỗi chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta không học Lời Chúa và sống với Thánh Kinh mỗi ngày thì chắc chắn sẽ thất bại trong chiến trận thuộc linh.
Bạn có thật sự dâng đời sống mình và nắm chắc Gươm Thánh Linh để sống theo sứ mệnh Chúa kêu gọi chưa?