Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/02:SÂN CHƠI HAY CHIẾN TRƯỜNG

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được“
(1 Phi-e-rơ 5:8)
Xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời ban phước và đặt để ông – dinh Đan (13:25) – ông Sam-sôn đã có những chuyến đi ngày càng xa. Ban đầu là Thim-na (14:1) nằm ngay biên giới của Đan và quân Phi-li-tin, sau đó ông vào sâu hơn trong địa phận Phi-li-tin là Ách-ca-lôn (14:19), rồi đến Ga-xa (16:1), và cuối cùng tại trũng Sô-réc (16:4), là những nơi nằm ngay trung tâm trong vùng đất của kẻ thù. Ông đã giao chiến với người Phi-li-tin tại những nơi ông đi qua (14:19; 15:4-5), nhưng đó đều là những cuộc chiến vì tự ái, tức giận. Dường như ông Sam-sôn cảm thấy cuộc đời thú vị hơn khi ông tự đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn và tự hào khi thấy mình vượt qua những thử thách đó. Ông thực hiện những chuyến đi xa, những trận chiến như một thú tiêu khiển hơn là thực thi chức vụ quan xét cho con dân Đức Chúa Trời.
Cuộc sống là một chiến trường tâm linh, không phải một sân chơi. Đã có những dũng tướng, những người vĩ đại nhưng vì một phút lơi lỏng mà chuốc lấy thất bại như các ông Áp-ra-ham, Lót, Đa-vít, và Phi-e-rơ… Chính quan điểm về cuộc sống sẽ ảnh hưởng trên cách chúng ta sống và thực hành niềm tin của mình.
Trong bài giảng “Sân Chơi hay Chiến Trường,” Mục sư A. W. Tozer viết: “Ý tưởng cho rằng thế giới này là một sân chơi thay vì một chiến trường đã được chấp nhận trên thực tế bởi một số lượng rất lớn các Cơ Đốc nhân ngày nay. Họ có thể đã lẩn tránh khi bị đề nghị khẳng định vị trí của mình, nhưng hành vi của họ nói lên tất cả. Họ đang chọn cả hai con đường, yêu thích Đấng Cơ Đốc và cũng ham muốn thế gian nữa, họ hân hoan nói với mọi người rằng, tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu không đòi hỏi phải từ bỏ thú vui của mình, và vì thế Cơ Đốc giáo chỉ là điều vui vẻ nhất mà họ có thể tưởng tượng ra.”
Để chiến thắng trong chiến trận thuộc linh chúng ta cần nhận biết ai là người chỉ huy – Chúa hay tôi? – sứ mệnh của chúng ta là gì, kẻ thù của chúng ta là ai, đồng đội của chúng ta là ai, và vị trí của chúng ta được đặt để nơi nào? “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Chirst. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình” (2 Ti-mô-thê 2:3-4).
Bạn thấy cuộc sống của bạn hiện nay thế nào: Một chiến trường tâm linh hay một sân chơi? Quan điểm đó đang chi phối cách sống và sự phục vụ Chúa của bạn ra sao?