Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/02: ĐỨC TIN TRONG NƠI BI THẢM NHẤT

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi”
(Các quan xét 16:28)
Trong tận cùng của sự đau đớn, ông Sam-sôn đã kêu cầu Chúa (câu 28). Dù được sinh ra trong một gia đình kính sợ Chúa và được giao phó trọng trách lãnh đạo con dân của Đức Chúa Trời, nhưng trong suốt bốn chương Kinh Thánh (13-16) viết về ông Sam-sôn, đây là lần thứ hai ông Sam-sôn kêu cầu Chúa (lần thứ nhất ở 15:18). Cả hai lần ông Sam-sôn đều nhận ra sự yếu đuối bất lực của mình. Những giây phút cuối của trận chiến thuộc linh, ông Sam-sôn nhận thức chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất thương xót, lắng nghe, giải cứu, và khôi phục ông.
Quyết định nói bí mật về người Na-xi-rê cho cô Đa-li-la (16:17) cho thấy thái độ coi thường sự kêu gọi và đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho ông, và lời cầu nguyện trong giờ phút này bày tỏ thái độ quay về với Đức Chúa Trời của ông. Thất bại và sai lầm có giá trị của nó nếu chúng ta nhận biết tội lỗi, ăn năn, và quay về với Chúa. Để bảo vệ mình, chúng ta thường có thái độ che giấu, cố chấp, ngụy biện, đổ lỗi mỗi khi phạm tội hay thất bại, nhưng tất cả điều đó chỉ khiến chúng ta lún sâu hơn với những rắc rối, đau khổ do tội lỗi đem lại (Châm Ngôn 28:13).
Nhiều người cho rằng ông Sam-sôn mất sức lực vì bị cắt tóc. Tuy nhiên, trong thời điểm này tóc ông bắt đầu mọc lại (câu 22), nhưng ông vẫn cầu xin Chúa ban sức lực cho ông. Sức lực của ông Sam-sôn đến từ Đức Chúa Trời, không đến từ mái tóc. Nhiều người ráng giữ “mái tóc” (nghi lễ tôn giáo) của mình vì họ nghĩ rằng, điều đó có thể làm đẹp lòng Chúa, nhưng lại không xem trọng việc gây dựng mối liên hệ cá nhân với Chúa. Năng quyền của đời sống Cơ Đốc đến từ chính Chúa. Chiến thắng của Cơ Đốc nhân trong chiến trận thuộc linh đến từ các khí giới của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu bất cứ điều gì làm ngăn trở mối liên hệ với Chúa, chúng ta phải nhanh chóng ăn năn và cầu xin sự tha thứ từ Chúa.
Dù trong lời cầu nguyện của ông Sam-sôn vẫn thấp thoáng sự sai trật của động cơ cá nhân, ông nói để trả thù cho kẻ đã móc mắt ông, nhưng với bản tính nhân từ, Đức Chúa Trời vẫn thương xót, nhìn thấy sự ăn năn và đức tin trong lòng ông Sam-sôn, Ngài đã tha thứ và phục hồi ông cách hoàn toàn (câu 30-31). Cuộc đời thất bại và cái chết bi thảm của ông Sam-sôn cho thấy sức mạnh của ma quỷ và các thế lực thù địch rất lớn, chúng luôn tìm cách kéo người thuộc về Chúa ra khỏi Ngài. Nếu rời xa Đức Chúa Trời thì sẽ tiến gần với tội lỗi và điều ác. Tội lỗi và điều ác đã trọn thì sinh ra sự chết. Để được đứng vững và đắc thắng trong chiến trận thuộc linh, mỗi chúng ta cần phải trang bị các khí giới của Đức Chúa Trời, đặc biệt là bám chắc quyền năng của Lời Chúa và sức mạnh của sự cầu nguyện, cầu thay. Dù có sa ngã, cũng nhớ chạy đến với Chúa, ăn năn và kêu cầu Ngài. Đức Chúa Trời nhân từ đầy dẫy lòng thương xót sẽ luôn nâng đỡ chúng ta và làm cho chúng ta đắc thắng.
Qua chủ đề “Chiến Trận Thuộc Linh,” bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất?