Kinh Thánh: “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!“ (Thi thiên 117) Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắn nhất, nằm ngay giữa quyển Kinh Thánh. Với sứ điệp là lời khích lệ và cổ vũ muôn dân tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Trước giả đang ở trong trạng thái hân hoan vô cùng trong sự thờ phượng, chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài còn đến đời đời….Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/02:MUÔN DÂN CHÚC TỤNG CHÚA”

Kinh Thánh: “Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi” (Các quan xét 16:28) Trong tận cùng của sự đau đớn, ông Sam-sôn đã kêu cầu Chúa (câu 28). Dù được sinh ra trong một gia đình kính sợ Chúa và được giao phó trọng trách lãnh…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/02: ĐỨC TIN TRONG NƠI BI THẢM NHẤT”

Kinh Thánh: “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy“ (Giê-rê-mi 2:19) Người Phi-li-tin có thể giết ông Sam-sôn, nhưng điều họ làm cho ông còn nặng nề và đau đớn hơn cả sự chết. Họ không chỉ làm thương tổn thân…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/02:SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM”

Kinh Thánh: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được“ (1 Phi-e-rơ 5:8) Xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời ban phước và đặt để ông – dinh Đan (13:25) – ông Sam-sôn đã có những chuyến đi ngày càng xa. Ban đầu là Thim-na (14:1) nằm ngay biên giới của Đan và quân Phi-li-tin, sau đó ông vào…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/02:SÂN CHƠI HAY CHIẾN TRƯỜNG”

Kinh Thánh: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt“ (1 Cô-rinh-tô 15:33) Bất kể lời can ngăn của cha mẹ, ông Sam-sôn trở lại Thim-na và tổ chức một bữa tiệc. Rất có thể đây là bữa tiệc cưới của ông Sam-sôn và cô gái Phi-li-tin được tổ chức trong bảy ngày. Theo thông lệ thời bấy giờ, các bữa tiệc thường có rượu, và Kinh Thánh cũng cho biết đây là “thường tục” (phong tục) của các thanh…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/02:GẦN MỰC THÌ ĐEN”

Kinh Thánh: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng” (Thi Thiên 143:10) Ông Sam-sôn được Đức Chúa Trời ban phước và biệt riêng ra để làm người Na-xi-rê và quan xét cho dân tộc Ít-ra-ên. Nơi mà ông được Thần Đức Giê-hô-va cảm động và giao phó trọng trách là tại giữa khoảng Xô-rê-a và Ê-ta-ôn thuộc địa phận của chi phái Đan (13:25). Nhưng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/02:ĐẸP MẮT CON”

Kinh Thánh: “Vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Ít-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin (Các Quan Xét 13:5) Chúng ta đã học về những khí giới của Đức Chúa Trời mà Cơ Đốc nhân cần trang bị để đắc thắng và đứng vững vàng trong chiến trận thuộc linh. Giờ đây, chúng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/02:ĐƯỢC SINH RA CHO MỘT MỤC ĐÍCH”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài” (Thi thiên 116:14) Chúng ta dễ dàng nhìn thấy tác giả tiếp tục cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va và hứa nguyện sẽ dâng lên Chúa của lễ thù ân (câu 17), là của lễ tạ ơn được dâng một cách tự nguyện bởi lòng biết ơn về sự ban ơn và cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhiều lần Đức…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/02:LỜI HỨA NGUYỆN CỦA NGƯỜI THÁNH”

Kinh Thánh: “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành” (Ê-phê-sô 6:19) Trong cuộc chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưa kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11). Các khí giới đó là dây nịt lưng lẽ thật, áo giáp công chính, giày Tin…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/02:SỨC MẠNH CẦU NGUYỆN, CẦU THAY”

Kinh Thánh: “Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu” (Gia-cơ 5:17-18) Ông Ê-li là nhà tiên tri nổi tiếng về ơn cầu nguyện đầy quyền năng. Ông làm tiên tri trong Ít-ra-ên, tức là phân nửa quốc gia ở miền Bắc, độc lập với Giu-đa, là phân nửa quốc gia ở miền…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/02:VŨ KHÍ CẦU NGUYỆN”