Thông báo của Ban Cơ Đốc Giáo Dục: Trước và…

Categories Uncategorized

Thông báo của Ban Cơ Đốc Giáo Dục: Trước và sau giờ nhóm ngày mai, sẽ có mục ghi danh cho Trường Chúa Nhật. Xin Hội Thánh cầu nguyện và hăng hái ghi danh đông đủ vào các lớp. ⛪ Trường Chúa Nhật niên khoá 2017-2018 sẽ bắt đầu vào CN tuần tới, 17/9.