Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/08:NGÀI PHẢI DẤY LÊN, TA PHẢI…

Categories Uncategorized

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/08:NGÀI PHẢI DẤY LÊN, TA PHẢI HẠ XUỐNG
Kinh Thánh: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30)
Sau khi nói chuyện với ông Ni-cô-đem về sự tái sinh, Chúa Giê-xu cùng môn đệ đến miền Giu-đê và làm báp-tem tại đó, thật ra Chúa không làm báp-tem mà môn đệ của Chúa làm (Giăng 4:2); còn ông Giăng Báp-tít thì làm báp-tem tại Ê-nôn thuộc lưu vực sông Giô- đanh. Khi ấy, các môn đệ của ông Giăng đến báo với ông là họ thấy người được thầy làm chứng tốt trước đây cũng đang làm báp-tem và mọi người đều đến cùng người đó. Nhưng ông Giăng Báp-tít đã giải thích cho môn đệ rằng ông chỉ là người được sai đến trước để dọn đường cho Đấng Cơ Đốc chứ chính ông không phải là Đấng Cơ Đốc. Ông tự ví mình như là bạn của chàng rể, có nhiệm vụ chuẩn bị và chờ đợi để đón chàng rể, khi nghe tiếng chàng rể đến thì vui mừng và mãn nguyện. Rồi ông xác định với môn đồ mình rằng: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” Các môn đệ của ông Giăng đã lo lắng và ghen tị khi thấy mọi người đi theo Chúa Giê-xu nhiều hơn thầy mình, nhưng ông Giăng Báp-tít biết rõ sứ mệnh từ trên trời ban cho ông (câu 27), và ông đã sống đúng với sứ mệnh ấy, đó là dẫn đưa người khác đến với Chúa Giê-xu chứ không phải đến với mình.
Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta rất dễ bị cám dỗ quan tâm đến sự thành công hay chức vụ của mình hơn là quan tâm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu; nhiều lúc chúng ta vẫn muốn mình được dấy lên nên tìm cách lôi kéo người khác đến với mình hơn là thực thi sứ mệnh giúp họ tái sinh để đến với Nước Đức Chúa Trời. Cái tôi thật đáng sợ! Tâm tình của ông Giăng Báp tít nhắc nhở mỗi chúng ta sống đúng với sự ban cho của Đức Chúa Trời “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” Cái tôi, chức vụ tôi, danh tiếng tôi, giáo phái tôi… tất cả cần phải hạ xuống, phải lu mờ để Chúa Cứu Thế Giê-xu được tôn cao, uy danh Ngài phải vượt trội.
Trong sự phục vụ Chúa, bạn đang mong điều gì? Muốn mọi người biết đến mình hay sẵn lòng hạ xuống cho Danh Chúa được tôn cao?