Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/08:CHIA SẺ ĐIỀU TÔI CÓ Kinh…

Categories Uncategorized

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/08:CHIA SẺ ĐIỀU TÔI CÓ

Kinh Thánh: “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công Vụ 3: 6)

Chắc hẳn người bại này đã ngồi ở Cửa Đẹp xin tiền suốt một thời gian dài vì anh bị tật bẩm sinh (câu 2). Có lẽ hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng từng nhìn thấy anh ngồi xin của bố thí, khi họ đến Đền Thờ để cầu nguyện, và từng cho anh ta chút tiền lúc họ còn làm nghề đánh cá. Sau khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, họ nhận được năng quyền như Lời Chúa Giê-xu đã hứa (Công Vụ 1:8). Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã nhận thức rõ điều họ đang có là năng quyền chữa lành của Chúa Thánh Linh. Họ đã nhân danh Chúa Giê-xu để chia sẻ điều họ có là chữa lành người bại giống như điều Chúa Giê-xu từng làm. Sự kiện người bại được chữa lành khích lệ hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng vững tin nơi năng quyền của Chúa Thánh Linh. Họ xác định rõ rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng, đồng quyền, và sẵn lòng yêu thương cứu giúp. Đồng thời họ cũng vui mừng vì có thêm một người anh em cùng niềm tin với mình, hòa lòng trong sự tôn ngợi và cảm tạ Chúa. Đối với người bại, ngày hôm ấy, cuộc đời anh đã hoàn toàn lật sang một chương mới. Anh không còn sống trong vô vọng, tủi thân, oán trách cho số phận hay sống nhờ sự thương cảm của người khác. Anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, đứng vững trên đôi chân của mình, vào Đền Thờ để thờ phượng, tôn ngợi Chúa và trở nên một nhân chứng sống cho Chúa về năng quyền chữa lành của Ngài. Những người có mặt hôm ấy chứng kiến một phép lạ về năng quyền diệu kỳ của Chúa được thi thố qua các sứ đồ. Sự kiện này thu hút sự tò mò và cơ hội để những người chưa tin tìm hiểu về Chúa, nguồn gốc của năng quyền đó. Chúa đã đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật (Giăng 10:10). Mỗi chúng ta đều được nhận lãnh Thánh Linh Chúa khi tin nhận Chúa Giê-xu. Năng quyền của Chúa Thánh Linh giúp chúng ta làm điều vượt quá sức lực của chính mình. Chúng ta có sẵn lòng chia sẻ điều mình có? Đó là tiền bạc cho người đang gặp hoạn nạn, đôi tai lắng nghe, một lời khích lệ, thời gian để chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho những người chưa biết đến sự cứu rỗi… Bạn thấy ai đang cần sự giúp đỡ của bạn hôm nay?