TNHN | 01.10 | NHÌN THẤY CHÚA CHÚNG TA Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 01.10 | NHÌN THẤY CHÚA CHÚNG TA
Kinh Thánh: “Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)
Hết thảy chúng ta đều sẽ được Chúa cất lên cùng nhau trong cùng một thời điểm, cả những người đã chết trước đó lẫn những người còn sống khi Đấng Christ trở lại. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lơ lửng cùng nhau và trông thấy nhau một lần nữa. Dù cho chúng ta là những người đang sống, mắt vẫn luôn mở to quan sát, nhưng chúng ta sẽ không nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ trước những người đã chết. Có thể lắm, chúng ta đã từng suy nghĩ rằng, những người chết đã bị phân hủy từ lâu rồi, họ làm sao có thể nhìn thấy Chúa trước chúng ta đươc.
Nhưng Đấng Christ đã xác định rằng những người chết sẽ cùng lúc sống lại với chúng ta và họ sẽ có những đôi mắt đẹp đẽ để nhìn hệt như chúng ta vậy. Đức Chúa Trời sẽ làm cho Cơ Đốc nhân những điều Ngài làm cho Đấng Christ. Ngài đã kéo Chúa Giê-xu ra khỏi mồ mả đóng kín và niêm phong ngay lập tức , vì thế trong giây phút đó Chúa vừa ở trong mộ phần nhưng cũng vừa ở ngoài. Do đó trong khoảnh khắc cuối cùng, Chúa sẽ đem hết thảy chúng ta lại gần nhau. Ngài sẽ mang chúng ta, là những người còn sống và còn đầy đủ năm giác quan cùng với những người đã chết, bị phân hủy, trở thành tro bụi, và nằm tản lạc trên khắp thế giới. Chúng ta, hết thảy, trong cùng một khoảnh khắc, sẽ được đưa lên thiên đàng và bay vút lên trên những đám mây. Rồi chúng ta sẽ đều nhẹ nhàng hơn loài chim và đều đẹp xinh hơn cả mặt trời.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)