TNHN | 02.10| CHÚNG TA LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA…

Categories Uncategorized

TNHN | 02.10| CHÚNG TA LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! … Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ.” (Giăng 3:1-2)
Giăng muốn bảo vệ chúng ta khỏi sự nhút nhát bằng cách nhắc cho chúng ta sự bảo đảm này – Đức Chúa Trời yêu bạn. Ông lặp lại điều này và muốn nhấn mạnh sâu sắc trong lòng chúng ta. Ông cũng cam đoan rằng chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng thật khó để nhận thấy chúng ta là con Đức Chúa Trời khi chúng ta vẫn sống trong thân thể này và vẫn trải nghiệm những nan đề đến từ thế gian và từ chính bản thân mình. Chúng ta vẫn chưa phải là con cái Đức Chúa Trời vì chúng vẫn còn trong thể xác này. Tuy nhiên, đừng để điều đó làm chúng ta lạc lối, vì: “còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ.”
Giăng kể cho chúng ta về Con Một của Đức Chúa Trời. Trước đó, Đấng Christ khuất mình trong những hình bóng, nhưng Ngài chưa từng biểu lộ mình hoàn toàn. Và Đức Chúa Trời không thể che đậy Ngài thêm nữa. Mặc dù Chúa không đem Ngài ra khỏi chúng ta, nhưng thế gian, bản chất tội lỗi và ma quỷ đã che khuất tầm nhìn của chúng ta, khiến chúng ta không thấy được Chúa. Thế gian là tầng đầu, bản chất tội lỗi là tầng thứ hai, còn ma quỷ là tầng thứ ba. Chúng ta buộc phải phá hủy hết thảy các tầng lớp này bằng đức tin đến từ Lời Chúa. Đây là cách mà chúng ta, là những con cái của Đức Chúa Trời – nhìn thấy Chúa, không phải bằng cái nhìn thuộc thể – nhưng bởi đức tin nơi Ngài.
Đức tin nơi Lời Chúa hứa mang đến cho chúng ta những điều tuyệt vời về những gì chúng ta sẽ nhận được nơi Chúa. Tuy vậy, chừng nào chúng ta còn ở trong thế gian thì chừng đó bản chất tội lỗi vẫn sẽ lôi kéo và ma quỷ vẫn sẽ cám dỗ chúng ta. Niềm hạnh phúc tương lai của chúng ta vẫn chưa thật rõ ràng hay trở nên rõ ràng nhưng chúng ta phải luôn ghi nhớ “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.” (I Cô-rinh-tô 2:9)
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)