TNHN | 02.11 | NHÁNH NHO KHÔ HÉO Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 02.11 | NHÁNH NHO KHÔ HÉO
Kinh Thánh: “Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy” (Giăng 15:6).
Khi tôi còn là một tu sĩ, hằng ngày tôi đọc rất nhiều điều trong Kinh Thánh. Tôi cố gắng cầu nguyện và kiêng ăn nhiều đến nỗi tôi dần cảm thấy mệt mỏi, không thể duy trì chúng được nữa. Tuy nhiên, những nỗ lực đó cũng không thể giúp tôi chống trả với cám dỗ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi không thể nào thưa với Chúa rằng: “Con đã làm hết thảy mọi việc rồi. Ngài hãy nhìn xem, và hãy thương xót con.” Vậy, tôi đã đạt được gì sau mọi sự cố gắng này? Chẳng gì cả. Tôi chỉ tự hành hạ mình, hủy hoại sức khỏe và lãng phí thời gian của bản thân mà thôi. Giờ đây, tôi buộc phải lắng nghe Đấng Christ phán bảo về các công việc mình. Ngài phán: “Con đã làm tất cả những việc này mà không có Ta. Đó là lý do tại sao chúng chẳng có giá trị gì. Các việc làm của con không thuộc về vương quốc ta. Chúng không thể giúp con hay bất kì ai khác có được sự sống đời đời.”
Vì vậy, trong phân đoạn này, Đấng Christ đã ban hành một phán quyết đáng sợ cho mọi công việc – cho dù là việc đó có vẻ lớn lao, vinh hiển hay đẹp đẽ như thế nào. Nếu những việc này được thực hiện mà không gắn liền với Chúa, thì chúng sẽ trở nên vô giá trị. Trong mắt thế gian, có lẽ những điều đó được xem là vĩ đại, vì thế gian nhìn nhận những việc này là tuyệt vời và quý báu. Nhưng trong vương quốc của Đấng Christ và trước mặt Đức Chúa Trời, các việc làm này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Những điều đó không thể nảy nở từ Ngài, lại càng không thể ở trong Ngài. Những việc tưởng như hoàn hảo đó không thể vượt qua bài kiểm tra của Đức Chúa Trời được. Như Đấng Christ đã phán: chúng sẽ bị ném vào lửa như là những nhánh cây mục nát và khô héo – là những nhánh không có nhựa cây và sức lực. Vậy hãy để cho kẻ khác đục đẽo những nhánh cây đó, để xem họ tạo ra được những gì khi không có Đấng Christ. Hãy để họ cố gắng tạo ra sự sống mới từ các việc lành của họ. Hãy để họ cố gắng tạo ra một cây từ trái của những công việc đó. Nhưng bất kể họ có làm gì đi chăng nữa, kết quả của những việc đó chỉ là con số không.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)