TNHN | 03.09 | NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 03.09 | NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC
Kinh Thánh: “Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau” (Ga-la-ti 5:13)

Có hai loại người khác nhau tương ứng với hai hành vi vấp phạm khác nhau. Mặt này, người yếu đuối bị vấp phạm; còn mặt kia người mạnh mẽ bị vấp phạm. Phao-lô đưa ra lời khuyên để giúp cả 2 bên có thể tránh khỏi việc phạm tội.
Những người yếu đuối bị vấp phạm khi điều gì đó hoàn thành mà họ không hiểu và không thể phân biệt với điều ác. Rô-ma đoạn 14 xử lý tình huống này bằng một phân đoạn dài. Ví dụ, khi người yếu đuối thấy người khác ăn thức ăn bị cấm bởi luật pháp vì ô uế, họ không dám ăn thức ăn này vì họ bị lương tâm cắn rứt. Tuy nhiên, họ không thể chấp nhận những gì người khác đã làm. Ở đây, Phao-lô trở thành người Do Thái để đồng cảm với người Do Thái, trở thành người yếu đuối để đổng cảm với người yếu đuối. Phao-lô muốn giúp đỡ họ qua tình yêu thương để họ trở nên mạnh mẽ hơn trong Đấng Christ.
Trái lại, những người mạnh mẽ bị vấp phạm khi họ trở nên khó chịu với những người yếu đuối và dần dần mất kiên nhẫn với sự chậm chạp và vụng về của những người đó. Nếu không suy nghĩ cho người khác, họ sẽ lạm dụng sự tự do của mình trong Đấng Christ, kết quả là khiến người yếu đuối bị vấp phạm. Tốt hơn hết là họ nên giữ hết thảy luật pháp trước khi gây vấp phạm cho một người. Đây là ý nghĩa của việc sống bởi Đức Thánh Linh, nghĩa là bạn vừa sống theo sự tự do được ban cho, nhưng phải tuân thủ luật yêu thương nữa.
Bạn có thể quả quyết rằng: “Chúng ta được tự do làm việc này.” Chắc chắn là vậy. Thế nhưng, hãy đặt sự yếu đuối của anh chị em mình lên trước sự tự do của bạn. Nếu bạn không thực hành sự tự do của mình thì nó cũng chẳng gây tổn thương cho bạn. Nhưng nếu anh em bị vấp phạm bởi sự tự do của bạn thì điều đó sẽ gây tổn thương cho anh em. Đừng quên rằng nhiệm vụ của yêu thương là nghĩ đến điều tốt nhất cho người khác. Cơ hội để bạn thực hành sự tự do của mình không quan trọng bằng việc cơ hội bày tỏ yêu thương với những người xung quanh bạn.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)