TNHN | 04.08 | CƠN CHỚP NHÁY CỦA ĐỨC TIN…

Categories Devotions

TNHN | 04.08 | CƠN CHỚP NHÁY CỦA ĐỨC TIN

Kinh Thánh: “Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.” (Ga-la-ti 5:5)

Rất ít người biết rằng đức tin yếu đuối như thế nào và sự trông cậy sẽ ra sao khi họ phải chịu đau đớn dưới cây thập tự giá. Vào những thời điểm như thế, đức tin và sự trông cậy sẽ như là “tim đèn còn hơi cháy” mà một cơn gió mạnh cũng dễ dàng dập tắt (Ê-sai 42:3). Nhưng trong suốt những cuộc đấu tranh đáng sợ đó, một số người vẫn tiếp tục tin tưởng và hi vọng, thậm chí khi dường như chẳng còn điều gì để trông cậy nữa (Rô-ma 4:18). Tin chắc vào lời hứa của Đấng Christ, họ vẫn kiên trì đấu tranh chống lại cảm giác của tội lỗi. Và cho đến phút cuối cùng, họ sẽ kinh nghiệm được sự chớp nháy của đức tin; là điều họ khó có thể cảm nhận được. Họ sẽ thấy đức tin chớp nháy của mình trở nên đám lửa lớn lấp đầy các từng trời và tàn diệt tất cả mọi tội lỗi (2 Phi-e-rơ 3:10-12).

Đối với những người trung tín thật sự, không có gì quý giá hơn trên thế gian là lẽ thật này. Họ ôm chặt lấy lẽ thật đó vì biết rằng không dễ dàng gì có được. Họ biết rằng tội lỗi, sự chết, bất hạnh và những điều xấu về thuộc thể cũng như thuộc linh hoạt động vì lợi ích của những người Đức Chúa Trời đã chọn. Tương tự, họ cũng biết rằng Đức Chúa gần gũi nhất với họ là khi Ngài dường như cách xa họ nhất. Ngài là Đấng nhân từ nhất và đích thực là Đấng Cứu Chuộc khi Ngài dường như giân dữ và trừng phạt họ. Họ biết rằng họ sẽ có sự sống đời đời khi họ từng trải những nỗi kinh hoàng của tội lỗi và sự chết cùng cực. Họ sẽ tìm kiếm sự sống đời đời với lòng trông cậy như thể họ chắc chắn sẽ nhận được điều đó trên thiên đàng. Họ là chủ của mọi thứ trong khi họ là những người nghèo khổ nhất trên thế gian – Phao-lô đã nói: “ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự” (2 Cô-rinh-tô 6:10). Kinh Thánh gọi điều này là niềm an ủi qua sự trông cậy. Thế nhưng, chúng ta sẽ không thể học được kỹ năng này nếu như không trải qua nhiều thử thách lớn trong cuộc đời.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)