TNHN | 04.09 | ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 04.09 | ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: “Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37)

Nếu một người đầy tớ vâng lời và giành được sự chấp thuận của chủ mình, anh ta sẽ có cơ hội được giữ lại làm việc lâu hơn. Điều đó hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu người chủ ném một đầy tớ tốt ra khỏi nhà, đó sẽ là điều hổ thẹn cho chủ, không phải của người đầy tớ. Trái lại, nếu đầy tớ bất tuân nhưng chủ vẫn giữ người ở trong nhà, thì chủ sẽ được ngợi khen. Vì thế, ngay cả khi bạn sa ngã và phạm tội, Đấng Christ vẫn không đẩy bạn ra khỏi Ngài. Một người mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con mình vì nó dơ bẩn, bệnh tật hay bị thương tích. Mặc dù con cái thường hành động sai trật, nhưng không người cha nào lại bỏ quyền kế thừa của chúng và đuổi chúng ra khỏi nhà vì chúng hư đốn. Người cha sẽ chỉ rầy la chúng: “Nếu con muốn tiếp tục là con của cha thì đừng làm những điều sai trái này. Rồi cha sẽ bỏ qua cho con lần này.”
Chúa cũng có phương pháp tương tự. Ngài phán rằng: “Ta thấy con không tin. Nếu con có đức tin, con sẽ biết rằng ấy là Cha ta đã ban cho con. Nếu Cha ban cho con đức tin, thì con chắc chắn sẽ tin. Nhưng nếu con muốn làm thầy ta. Con muốn ta làm học trò của con, thì việc này chắc chắn không thể xảy ra được. Điều này chứng tỏ Cha không gọi con. Nhưng sẽ có những người khác đến, họ là những người đã tiếp nhận sứ điệp của ta. Những người này có thể là những Cơ Đốc Nhân yếu đuối và vụng về nhưng chỉ cần họ tin, thì ta sẽ không bao giờ đẩy họ ra khỏi ta đâu.”
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)