TNHN | 04.10 | ĐẤNG CHRIST KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐOÁN…

Categories Uncategorized

TNHN | 04.10 | ĐẤNG CHRIST KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐOÁN XÉT
Kinh Thánh: “Các ngươi xét đoán theo xác thịt; còn Ta không xét đoán ai hết.” (Giăng 8:15)

Đấng Christ không muốn đoán xét nhưng Ngài muốn giúp đỡ. Vì vậy không có hình ảnh Đấng Christ là một Quan Án để bạn phải làm điều này, làm điều kia cho được tha tội. Không, Ngài là Sự Sáng của Thế Gian và Ngài không phán xét ai cả. Hễ ai theo Ngài thì không còn bước đi trong tối tăm nữa. Đấng Christ phán: “Nếu con cảm nhận được tội lỗi mình và thừa nhận nó, và nếu con kinh hãi vì tội lỗi, hãy ôm chặt lấy Ta, bước theo Ta và tin nơi Ta. Nghĩ đến Ta là Sự Sáng thì con sẽ không còn sợ bị đem đến tòa án và bị kết án ở nơi đó nữa. Ta đến để cứu thế gian. Tuy nhiên, những ai từ chối sự giúp đỡ của Ta sẽ tự mang lấy sự đoán xét cho mình bởi vì chúng không muốn được cứu.”
Lời của Đấng Christ cũng tương tự như lời bác sĩ nói với bệnh nhân vậy: “Tôi không đến để đầu độc anh đâu nhưng là đến để giúp anh. Nếu anh làm theo lời khuyên của tôi, anh sẽ không còn lo lắng nữa. Còn nếu như anh không nghe lời khuyên của tôi và gọi tôi là đồ vô lại, nếu anh ghét tôi và từ chối uống thuốc của tôi, thì anh đang tự tìm cái chết cho bản thân mình. Đó là lỗi của riêng anh và chắc chắn tôi không phải là người đẩy anh đến sự chết. Tôi có thể cứu anh, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Anh phải chết vì đã coi thường tôi và từ chối uống thuốc của tôi.”
Chúng ta đang ở trong tình trạng tương tự. Nhưng Đấng Christ chắc chắn sẽ giữ lời hứa của Ngài với chúng ta: “Ta không phán xét người nào hết. Vậy đừng đoán xét chính mình. Con không bị kết tội trong mắt ta, vì ta là Sự Sáng soi rọi con đường đến sự sống đời đời và cứu chuộc.”
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)