TNHN | 05.08 | ĐƯỢC SINH RA ĐỂ LÀM VIỆC…

Categories Devotions

TNHN | 05.08 | ĐƯỢC SINH RA ĐỂ LÀM VIỆC LÀNH

Kinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3).

Một đứa bé được sinh ra vào thời điểm hai năm sau thì không thể tồn tại ngay bây giờ. Người phụ nữ sẽ mang thai và sinh ra con trẻ ấy thì hiện tại vẫn còn là một trinh nữ, vì con trẻ ấy vẫn chưa được thụ thai. Con trẻ ấy chẳng thể làm gì cả, vì nó chưa từng tồn tại. Mọi người có thể dễ dàng hiểu được điều này. Theo một cách tương tự, mọi việc đáng quý và tốt đẹp ra sao không quan trọng, điều đó sẽ chẳng có nghĩa gì cả nếu một người làm những việc này mà chưa được sinh ra trong nước Đức Chúa Trời. Khi đó, những công việc này chỉ dẫn đến tội lỗi và sự chết. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu phán rằng Ni-cô-đem và hết thảy người Pha-ri-si không là gì nếu họ không chấp nhận Ngài, vì họ vẫn chưa được sinh lại.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những người thậm chí còn làm ít việc lành hơn Ni-cô-đem? Điều gì sẽ xảy ra cho những con người sùng đạo mà công việc của họ không là gì khi so sánh với Ni-cô-đem? Không một ai trong số những con người này sẽ có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời, bởi vì họ chưa được sinh lại. Chúng ta không lên án những việc lành. Con người trước hết phải được làm cho sẵn sàng để làm việc lành bằng cách được sinh lại. Chỉ sau đó, họ mới có khả năng làm các việc lành.
Nếu bạn muốn một người thợ mộc xây nhà, người thợ mộc ấy trước tiên phải có thật. Vì ai sẽ xây dựng nếu như người thợ mộc vẫn chưa được sinh ra? Tương tự như vậy đối với việc lành. Làm việc tốt chẳng làm cho bất cứ ai trở nên tốt cả. Đầu tiên, hãy tự hỏi chính mình rằng bạn đã được sinh lại hay chưa. Rồi sau đó mới tự hỏi việc tốt gì mình nên làm. Tuy nhiên, nhiều người không làm theo cách này. Họ nhầm lẫn khi cho rằng các việc lành của họ có thể cứu họ. Hãy chắc chắn rằng bạn là một người được sinh lại. Bởi vì nếu bạn không phải, thì những công việc lành của bạn chỉ là vô ích.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)