TNHN | 05.11 | CẦU XIN SỰ THA THỨ Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 05.11 | CẦU XIN SỰ THA THỨ
Kinh Thánh: “Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19)

Giả sử bạn là chủ một căn nhà, một ngày nọ, bạn bỗng phát hiện ra có một món đồ trong nhà đã bị phá hoại. Điều này khiến bạn trở nên tức giận, nhưng sau đó bạn sớm phát hiện ra rằng “Không Ai” làm việc đó cả. Mặc dù không ai thừa nhận, nhưng thiệt hại vẫn còn đó, và điều này khiến bạn vô cùng khó chịu. Chúng ta thường hay gặp trường hợp như sau: một đầy tớ bị bắt quả tang đang làm hư hỏng đồ đạc trong nhà nhưng vẫn cứ chối rằng mình đã làm việc đó. Những lúc như vậy, người chủ chỉ cần người đầy tớ thú nhận tội lỗi, thì chủ sẽ tha thứ cho đầy tớ đó.
Con người ngày hôm nay thật tệ hại, xấu xa và đầy tội lỗi, đến nỗi họ đem lỗi của mình đổ lên đầu người khác. Nếu họ chịu thừa nhận tội lỗi của mình, họ sẽ được tha thứ và thấy được lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa không từ chối chúng ta bất cứ điều gì, chỉ cần chúng ta ẩn núp dưới bóng thập tự giá của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không làm điều này, mà cứ chìm đắm trong tội lỗi. Chúng ta sẽ nhân lên số tội lỗi của mình nhanh chóng đến mức độ không thể đếm được nữa.
Ma quỷ cũng làm tương tự như vậy. Nó chối bỏ mọi điều và chồng chất tội mình càng thêm mỗi ngày. Nếu một đứa trẻ nói rằng: “Thưa Cha, con đã làm điều sai trái. Xin hãy thứ lỗi cho con”, thì đứa trẻ ấy sẽ được tha thứ. Nhưng nếu đứa trẻ bướng bỉnh nói không và chối bỏ các việc làm sai trật của mình, đứa trẻ đó sẽ cộng thêm lời nói dối vào tội của nó và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những thiệt hại nó gây ra. Tương tự, một tội lỗi ban đầu sẽ nảy sinh thêm nhiều tội lỗi khác. Nhưng trái lại, nếu đứa trẻ xưng nhận tội mình và nói: “Chính con đã làm điều đó,” đứa trẻ ấy vẫn ở trong sự sáng vì nó đã được tha thứ mọi tội rồi.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)