TNHN | 08.09 | TẤM LÒNG TAN VỠ VÀ ĂN…

Categories Uncategorized

TNHN | 08.09 | TẤM LÒNG TAN VỠ VÀ ĂN NĂN
Kinh Thánh: “Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu”(Thi thiên 51:17)
Vua Đa-vít đã nhắc đến “lòng đau thương thống hối” trong Thi thiên 51. Có thể hiểu rằng đây là tấm lòng chân thành khiêm nhường đang chết dần chết mòn vì tuyệt vọng. Đa-vít nói rằng Đức Chúa Trời không ghét tấm lòng đau thương thống hối nhưng chấp nhận nó bằng sự vui mừng. Sứ điệp mà chúng ta nhận được đem lại sự sống cho chúng ta, cũng như giúp chúng ta mạnh mẽ để có thể chiến đấu chống lại tội lỗi và sự chết. Trên thực tế, Phúc âm cũng bày tỏ quyền năng khi chúng ta tội lỗi và yếu đuối. Ấy là sứ điệp vui mừng chỉ có thể kinh nghiệm được khi nỗi buồn và đau khổ hiện diện.
Tuy nhiên, chúng ta lại muốn có sứ điệp sự sống và vui mừng mà không kèm theo bất cứ đau khổ hay sự chết nào. Quả thật chúng ta cứ tưởng mình là những nhà thần học giỏi giang! Chúng ta phải biết rằng, là Cơ Đốc Nhân chúng ta phải sống với cái chết kề cận mình, với sự hối tiếc và lương tâm sợ hãi – giữa hàm răng của ma quỷ và địa ngục. Bất chấp mọi điều này, chúng ta phải nương vào sứ điệp ân điển của Đức Chúa Trời. Sau đó, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, Ngài biết điều tốt nhất cho con.”
Trong phân đoạn Thi thiên này, chúng ta đọc biết rằng Đức Chúa Trời không tìm của lễ nào đẹp lòng hơn là tấm lòng tan vỡ. Người thâu thuế đã minh chứng cho thái độ này khi ông nói: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (Lu-ca 18:13) Người thâu thuế đã dâng lên Chúa của lễ đáng mong ước nhất, đó là tấm lòng đau thương tan vỡ tin chắc vào sự thương xót của Chúa. Đây là một cách an ủi khi nghĩ đến Đức Chúa Trời. Bản tính thật của Ngài là yêu thương những ai đang khó khăn, thương xót những ai tan nát cõi lòng, tha thứ cho những ai sa ngã, và làm mới những ai kiệt sức. Thi thiên này kêu gọi chúng ta tin cậy vào lòng thương xót và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cũng như giúp chúng ta tin rằng Chúa ở bên chúng ta ngay cả những khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi và đau khổ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)