TNHN | 08.10 | VẤN ĐỀ CỦA SỰ CÁM DỖ…

Categories Uncategorized

TNHN | 08.10 | VẤN ĐỀ CỦA SỰ CÁM DỖ
Kinh Thánh: “Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng thế ký 3:1)
Phân đoạn Kinh Thánh này đã dấy lên nhiều nghi vấn. Một số người trở nên tò mò và hỏi rằng: “Ồ, tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép con rắn dụ dỗ Ê-va phạm tội? Tại sao Sa-tan xuất hiện bằng hình dạng con rắn mà không phải con vật nào khác?”
Không người nào có thể giải thích tại sao Chúa lại để những việc này xảy ra. Không người nào hiểu được những điều Ngài làm và tại sao Ngài lại làm như vậy. Vì thế chúng ta nên ghi nhớ bài học mà Gióp đã học được: chẳng ai có thể triệu tập Chúa vào tòa án để bắt Ngài giải thích những việc Ngài làm hoặc cho phép nó diễn ra. Chúng ta cũng có thể tranh luận với Ngài rằng tại sao cỏ và cây không xanh quanh năm. Việc này đủ cho chúng ta biết rằng tất cả những điều đó đều thuộc dưới quyền Chúa. Ngài làm khi Ngài vui lòng. Sự tò mò nhàn rỗi gây ra việc suy đoán và nghi ngờ. Bởi vì chúng ta vốn chỉ là đất sét trong tay Chúa (Ê-sai 64:8), chúng ta nên tránh tranh cãi về những vấn đề này. Chúng ta không nên đoán xét Chúa Toàn Tri mà thay vào đó hãy để Ngài đoán xét chúng ta.
Câu trả lời thỏa đáng duy nhất cho những điều này và những câu hỏi tương tự là: Chúa vui lòng khi A-đam bị cám dỗ để kiểm tra khả năng chống cự của ông. Đó là cách Chúa làm việc cho đến bây giờ. Sau khi chúng ta được Báp-tem và được mang vào vương quốc của Đấng Christ, Chúa không muốn chúng ta trở nên nhàn rỗi. Thay vậy, Ngài muốn chúng ta chú ý vào Lời Ngài và tận dụng sự ban cho của Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)