TNHN | 09.10 | CHỖ NGỒI THƯƠNG XÓT Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 09.10 | CHỖ NGỒI THƯƠNG XÓT
Kinh Thánh: “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác” (II Cô-rinh-tô 5:10)
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập hai chỗ ngồi trong ngày phán xét. Một là chỗ ngồi của sự phán xét dành cho những kẻ tự cao và không nhìn nhận tội lỗi hoặc không muốn xưng tội mình. Chỗ còn lại là chỗ ngồi thương xót dành cho những người đáng thương, lương tâm sợ sệt, là những người nhận ra tội lỗi của họ và thú nhận điều đó, là những người trông chờ một cách hy vọng vào phán xét của Chúa và mong ước tìm thấy ân điển nơi Ngài.
Trong Rô-ma 3:25, Phao-lô nói chỗ ngồi thương xót này là Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã ban chỗ ngồi này cho chúng ta như là một nơi để chúng ta trú ẩn, bởi vì chúng ta không thể chịu nổi sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng sức của riêng mình. Tôi cũng muốn tìm nơi trú ẩn của tôi ở đó nữa. Tôi cứ phạm tội và nghịch với luật pháp của Chúa, thậm chí khi tôi đã ăn năn rất nhiều lần. Tấm lòng và lương tâm tôi, cho dù có trong sạch khi hiện ra với người khác ra sao cũng không quan trọng. Tất cả sẽ được bao phủ bởi một trần nhà hình vòm được gọi là lòng thương xót và tha thứ tội lỗi. Trần nhà đó sẽ bảo vệ và phòng thủ mạnh mẽ cho tôi. Tấm lòng và lương tâm của tôi sẽ ẩn núp dưới trần nhà ấy và sẽ được an toàn.
Bởi Chúa đã dẫn dắt các môn đồ Ngài truyền giảng và công bố rằng bất cứ ai tin nơi danh Ngài sẽ được tha thứ tội lỗi (Công vụ 10:43). Tương tự, “Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu.” (Mác 16:16). Và Chúa Giê-xu phán rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) Do đó, chính Đức Chúa Trời đã thiết lập chỗ ngồi thương xót này. Ngài là Đấng chỉ dẫn chúng ta ra khỏi chỗ xét đoán và tiến đến chỗ thương xót.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)