TNHN | 10.11 | ẤN TÍN Kinh Thánh: “Đừng làm…

Categories Uncategorized

TNHN | 10.11 | ẤN TÍN
Kinh Thánh: “Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho” (Giăng 6:27)
Đối với những người khôn ngoan và học thức, những lời của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này có vẻ điên rồ và khó hiểu. Những người Do Thái hẳn đã nghĩ Đấng Christ là khờ dại, điên cuồng và ngớ ngẩn.
Đồ ăn đó là gì? Đồ ăn đó trông như thế nào? Con người nghèo túng và xuềnh xoàng này đến đây và phán với những người khôn ngoan rằng Ngài có thể cho họ thức ăn còn lại đến đời đời. Ngài nói giống như một kẻ bịp bợm ở ngoài chợ, kẻ hay nói với đám đông rằng hắn ta đang bán thuốc chữa bách bệnh, vết đạn, vết thương và ngay cả sự chết. Mọi người sẽ cười vào lời quảng cáo của hắn. Ở đây, Đấng Christ, một người hành khất, người chẳng sở hữu một mét đất nào, lại đang thao thao nói về việc ban phát thức ăn đời đời. Nếu như một vị vua lớn tuyên bố điều này, mọi người có lẽ sẽ suy ngẫm lại. Nhưng Đấng Christ phán: “Ta có thể làm điều mà không ai trên thế giới này có thể làm. Ta sẽ ban cho các ngươi một loại thực phẩm mới sẽ còn đến đời đời.” Thậm chí tôi cũng sẽ nói: “Thế loại đồ ăn đó đến từ đâu? Trong đời bạn đã từng nghe về loại thức ăn tuyệt diệu như vậy chưa? Một người hành khất chẳng có một xu sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn mọi vua chúa hùng mạnh trên thế gian này sao? Ngài muốn ban cho chúng ta sự giàu có đời đời nhưng bản thân Ngài lại chẳng có gì cả.”
Những lời này của Đấng Christ đòi hỏi đức tin nơi người nghe. Chúa phán và nhắm đến các tín hữu, là những người đã tiếp nhận Ngài. Thế gian không thể hiểu được vì họ không biết gì về loại thức ăn đặc biệt này cả. Chỉ có Cơ Đốc nhân, những người thân thuộc với Lời Chúa và được thuyết phục bởi lẽ thật của Lời Ngài, họ sẽ nhận biết Đấng Christ bởi đức tin. Họ trung thành với Ngài, và tin rằng Ngài chính là “Đức Chúa Trời, Đấng đã ghi ấn tín của Ngài” trên họ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)