TNHN | 11.10 | TỰ DO THẬT VÀ TỰ DO…

Categories Uncategorized

TNHN | 11.10 | TỰ DO THẬT VÀ TỰ DO GIẢ
Kinh Thánh: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi, thì các ngươi thật sự được tự do.” (Giăng 8:36)
Có hai loại tự do. Đầu tiên là loại tự do giả của các môn đồ giả. Những người này mong muốn sự tự do để đáp ứng các nguyện vọng của mình. Họ trở thành Cơ Đốc nhân vì họ nghe nói các môn đệ của Chúa là những người thành kính, tốt bụng, nhẫn nại, hiền lành và không thèm khát sự trả thù. Các môn đệ của Ngài thoải mái ban cho người nghèo khó và có lòng rộng rãi. Họ cũng nghe nói rằng các môn đệ Chúa đang thờ phượng một Chúa nhân từ chứ không phải Chúa của sự giận dữ. Và khi họ nghe tất cả những điều này, họ bỗng hứng thú với ý tưởng rằng các môn đồ sẽ ban cho cũng như phục vụ họ. Vậy nên họ nói: “Tôi sẽ vui lòng để người khác ban cho tôi, phục vụ tôi và tha thứ cho tôi. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tôi và giúp tôi lên thiên đàng.” Thật vậy, họ rất sung sướng khi được nhận lãnh toàn bộ những điều này.
Tuy nhiên, những người này là những kẻ vô lại. Họ không muốn rời bỏ cuộc sống tội lỗi và thờ lạy hình tượng của mình hoặc ban cho ai đó bất kì điều gì. Họ vẫn muốn sống cuộc sống tình dục đồi bại và tự mãn như họ đã sống trước khi đến với Đấng Christ. Dù như vậy, họ vẫn muốn được công nhận là Cơ Đốc nhân. Đây là những môn đồ giả, những kẻ chỉ muốn được tự do trong tham muốn vật chất của mình. Họ ngợi khen phúc âm và làm theo phúc âm cách nghiêm túc, nhưng chỉ trong những ngày đầu. Để rồi sau đó, họ lại làm những gì mình muốn, chiều theo tư dục và mong muốn xấu xa của mình. Họ càng trở nên tệ hơn và khiếm nhã hơn trước. Họ đều là những kẻ thiển cận, hoang dại và tham lam. Họ thậm chí còn tệ hơn những người chưa tin Chúa nữa.
Loại tự do thứ hai là tự do thật của các môn đồ thực sự. Là những người bám lấy Lời Chúa cũng như chịu đựng đau đớn – là những gì họ buộc phải trải qua để trở thành những người được tự do. Thời gian trôi qua và họ càng thêm mạnh mẽ hơn.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)