TNHN | 11.11 | THỎA LÒNG TRONG SỰ KÊU GỌI…

Categories Uncategorized

TNHN | 11.11 | THỎA LÒNG TRONG SỰ KÊU GỌI
Kinh Thánh: “Anh em ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 7:24)
Mỗi người đều có sự kêu gọi một cách cá nhân trong cuộc sống. Các tín hữu hầu việc Chúa khi họ hết lòng đảm nhậm các trách nhiệm của mình. Một quan chức lãnh đạo tốt là đang hầu việc Chúa. Một người mẹ chăm sóc con mình, một người cha hăng say làm việc và một học sinh đi học chăm chỉ đều là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tất cả những người đó đều đang hầu việc Chúa.
Nhiều người quên mất lối sống thỏa lòng này, vì họ nghĩ điều đó quá đỗi bình thường, ngày qua ngày làm những việc vô vị. Để rồi, họ tìm kiếm những công việc khó khăn hơn và cuối cùng dẫn đến việc không vâng lời Chúa.
Làm những việc Chúa yêu cầu là biểu hiện của sự khôn ngoan. Chúa yêu cầu các tín hữu hãy siêng năng trong sự kêu gọi của mình và đừng lo lắng đến việc người khác đang làm. Tuy nhiên, rất ít người làm được điều này. Một nhà thơ diễn tả những người này như sau: “Nông dân muốn làm người bán hàng, còn người bán hàng lại muốn làm nông dân.” Giống như câu tục ngữ: “Đứng núi này trông núi nọ” vậy.
Có ít người hài lòng với cuộc sống của họ. Người ngồi trên băng ghế nhà thờ muốn trở thành hàng giáo phẩm. Người học sinh ước mình trở thành giáo viên. Các công dân lại muốn trở thành thị trưởng. Có rất ít người thỏa lòng trong sự kêu gọi của họ. Tuy nhiên, không còn cách nào hầu việc Đức Chúa Trời tốt hơn là việc sống theo đức tin một cách đơn giản nhất, gắn bó với sự kêu gọi của bản thân và gìn giữ một lương tâm trong sạch.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)