TNHN | 12.09 | HƠN CẢ Ý THỨC THÔNG THƯỜNG…

Categories Uncategorized

TNHN | 12.09 | HƠN CẢ Ý THỨC THÔNG THƯỜNG
Kinh Thánh: “Và nói với Ép-rôn, trước sự chứng kiến của dân chúng rằng:“Xin nghe tôi. Xin cho tôi được trả tiền để mua cánh đồng này. Xin nhận thì tôi mới có thể chôn người quá cố của tôi ở đó được.” (Sáng thế ký 23:13)

Ép-rôn là một chủ đất ở Hếp-rôn đã cố nài Áp-ra-ham nhận mảnh đất ấy như là một món quà, không tính tiền. Ép-rôn đã nói rằng: “Điều này chẳng đáng gì với chúng tôi. Ngài là quân trưởng của Đức Chúa Trời, còn tôi thì giàu có. Thậm chí nếu ngài trả chúng tôi mười đồng bạc cho cả mảnh đất, thì số tiền đó cũng không quan trọng với tôi.” Đây quả là một biểu hiện rất đỗi tôn trọng đối với Áp-ra-ham, là một nhà tiên tri đồng thời là một người dạy dỗ. Nhưng Áp-ra-ham đã dùng ý tốt lành mà từ chối lời đề nghị đó. Ông muốn sở hữu mảnh đất ấy và chi trả nó với giá hợp lí hơn.
Áp-ra-ham đã có thể nói: “Tôi biết ông hào phóng, tin kính và tốt bụng. Tuy nhiên, tôi cũng biết nhiều người ở các nơi khác, là những người đã dạy tôi một bài học lớn về việc con người có thể trở nên khó đoán trước như thế nào. Vậy nên, tôi học được rằng phải thật cẩn trọng trong cách xư xử. Tại Ê-díp-tô và Ghê-ra, người ta cũng đối đãi với tôi bằng sự tôn trọng và đạo đức lúc đầu, nhưng cuối cùng, họ lại ném tôi ra ngoài. Tôi cũng giúp những con người ở Sô-đôm, nhưng tất cả những điều họ đáp lại tôi là sự vô ơn và lăng mạ. Nếu tôi nhận lấy cánh đồng này làm quà tặng, sau này khi ông mất đi, con cháu ông có thể quên món quà hào phóng mà ông tặng tôi chăng. Chúng cũng có thể quyết định đòi lại mảnh đất bằng bạo lực, khai quật xác của Sa-ra và đem nó đi chăng. Để phòng ngừa những điều như thế xảy ra, tôi muốn mua mảnh đất này hơn. Khi đó, nếu có xảy ra tranh chấp như thế nào đi chăng nữa, thì dòng dõi của ông cũng không có quyền đòi lại tài sản này.”
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)