TNHN | 12.10 | ĐƯỜNG LỐI BÍ ẨN CỦA ĐỨC…

Categories Uncategorized

TNHN | 12.10 | ĐƯỜNG LỐI BÍ ẨN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Con không biết đường gió thổi, cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào; Cũng vậy, con không sao biết được công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng muôn vật.” (Truyền đạo 11:5)
Quả thật, Chúa đã dẫn dắt và điều khiển dân sự Ngài bằng những đường lối bí ẩn. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng: “Con đường của Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở dưới nước sâu, còn các dấu chân Chúa không ai thấy được.” (Thi Thiên 77:19). Chính Đấng Christ cũng phán với Phi-e-rơ rằng: “Bây giờ con chưa hiểu việc Ta làm; nhưng về sau sẽ hiểu.”(Giăng 13:7). Chúa Giê-xu dường như đang phán rằng: “Con muốn thấy Ta và muốn Ta làm những gì tốt và đúng với con. Nhưng Ta sẽ hành động theo cách có thể khiến con nghĩ rằng Ta khờ dại chứ không như là một vị Thần. Con sẽ thấy đằng sau Ta nhưng không thấy mặt Ta. Con sẽ không hiểu Ta đang làm gì và tại sao Ta làm điều đó. Để rồi sau đó, Ta mới có thể đúc con và uốn nắn con theo cách mà Ta muốn. Có lẽ con sẽ thấy rằng phương cách của ta thật tệ hại, như thể phương cách đó đến từ ma quỷ vậy.”
Chúng ta cần học cách Chúa hướng dẫn dân sự Ngài khi họ lớn lên và phát triển. Tôi cũng thường cố gắng vạch ra một đường lối nhất định mà tôi mong rằng Chúa sẽ giúp tôi hoàn thành. Tôi thường cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin Ngài vui lòng làm theo cách này và làm thành kết quả như thế kia nhé?” Mặc dù tôi tự nhủ rằng: “Đây là một gợi ý tốt để dâng vinh hiển cho Chúa và mở rộng vương quốc của Ngài”, nhưng Đức Chúa Trời dường như làm những việc ngược lại. Ngài cười và phán: “Được rồi, Ta biết con là một người thông minh và có học thức, nhưng Ta không bao giờ cần một Phi-e-rơ, một Luther, hay là bất kì kẻ nào khác dạy, ra lệnh, cai trị hay là hướng dẫn Ta cả. Ta không phải là một Đức Chúa Trời để được dạy dỗ hoặc bị điều khiển bởi người khác. Nhưng Ta là Đấng sẽ dẫn dắt, cai trị và dạy dỗ con người.”
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)