TNHN | 13.10 | THÁNH LINH NGỰ TRONG CHÚNG TA…

Categories Uncategorized

TNHN | 13.10 | THÁNH LINH NGỰ TRONG CHÚNG TA
Kinh Thánh: “Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa…” (1 Cô-rinh-tô 6:19)
Chúng ta không nên nghi ngờ về việc Đức Thánh Linh sống trong chúng ta, nhưng chúng ta nên nhận biết chắc chắn rằng chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, như Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 6:19. Nếu ai yêu mến Lời Chúa và sẵn lòng nghe, nói, suy nghĩ, dạy hoặc viết về Đấng Christ, họ nên hiểu rằng những điều này không đến bởi ý muốn hay lý luận của con người nhưng đến từ Đức Thánh Linh. Những điều này không thể xảy ra nếu không có Đức Thánh Linh. Ngược lại, nơi nào thù ghét và coi thường Lời Chúa thì tấm lòng con người vẫn còn bị mù lòa, họ bị cầm tù bởi ma quỷ. Do đó, ánh sáng và vình hiển của Đấng Christ không thể chiếu sáng trên họ được. Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này trong nhiều người. Họ là người không những không được cảm động bởi Lời Chúa nhưng còn tỏ ra khinh dễ, như thể Lời Ngài chẳng là gì đối với họ cả.
Tuy nhiên, những ai có lòng yêu mến và khao khát Lời Chúa nên nhận thức rằng những thái độ này đến từ Đức Thánh Linh. Vì chúng ta chẳng thể sinh ra cùng với những thái độ này và càng không thể có được chúng qua luật pháp. Sự biến đổi này nằm hoàn toàn và tuyệt đối trong tay Đấng Toàn Năng. Vì thế, khi chúng ta háo hức lắng nghe sự rao giảng về Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh ngự vào tấm lòng của chúng ta. Việc nhận ra sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình là một điều ích lợi cho mỗi chúng ta.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)