TNHN | 13.11 | NGHÈO THUỘC LINH Kinh Thánh: “Thưa…

Categories Uncategorized

TNHN | 13.11 | NGHÈO THUỘC LINH
Kinh Thánh: “Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao?” (Gia-cơ 2:5)
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng: “Gì chứ? Tất cả Cơ Đốc nhân phải sống hoàn toàn nghèo đói và không có bất cứ thứ gì sao? Chúng ta phải từ bỏ mọi danh dự, uy tín và quyền lực của chúng ta sao? Vậy thì những người giàu có như các thương gia và quan chức chính phủ phải làm gì? Chẳng lẽ họ phải bán mọi tài sản và từ bỏ quyền hạn của mình để mua lấy thiên đàng từ sự nghèo đói sao?” Câu trả lời là không. Thánh Kinh không nói rằng bạn có thể mua thiên đàng từ sự nghèo đói, nhưng có nói rằng bạn nên nằm trong số những người nghèo và cũng nghèo một cách thuộc linh. Chúa Giê-xu đã phán: “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Ma-thi-ơ 5:3).
Cụm từ “lòng khó khăn” cho thấy rằng việc tự áp đặt sự nghèo đói sẽ không mang đến phước hạnh của Chúa. Về bản chất, có tiền, có tài sản và đất đai hoặc thuê nhân công không phải là sự xấu xa. Những điều này là sự ban cho của Đức Chúa Trời và là cách Chúa sắp xếp xã hội chúng ta. Không ai được ban phước chỉ vì người đó là người xin ăn hoặc nghèo đến nỗi không có gì cả. Nhưng Chúa Giê-xu đang phán về sự nghèo khó thuộc linh, hoặc nghèo trong tâm linh.
Thế giới không thể tiếp diễn mà không có tiền, không có sự tôn trọng quyền lực, sở hữu đất đai và nhân công. Một chúa tể hoặc một ông hoàng không thể nghèo đói được, ông ta không thể hoàn thành trách nhiệm của ông ta nếu thiếu vật chất. Để thi hành công vụ, ông ta buộc phải có các nguồn lực cần thiết. Vì vậy tư tưởng cho rằng chúng ta phải sống trong nghèo đói là không đúng. Thế giới không thể phát triển nếu tất cả chúng ta đều là ăn xin và chẳng có gì. Chúng ta không thể hỗ trợ gia đình và nhân công của mình nếu chúng ta không có tiền. Tóm lại, việc thiếu thốn về tài chính không phải là điều kiện để vào Thiên Đàng. Vậy nên, hãy thỏa lòng với bất cứ điều gì Chúa ban cho bạn, cho dù điều đó là nghèo đói hay giàu sang. Nhưng hãy chắc chắn rằng mỗi một người trong chúng ta phải trở nên nghèo thuộc linh trong mắt Đức Chúa Trời.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)