TNHN | 14.10 | TIN CẬY ĐẤNG CHRIST THAY VÌ…

Categories Uncategorized

TNHN | 14.10 | TIN CẬY ĐẤNG CHRIST THAY VÌ CON NGƯỜI
Kinh Thánh: “Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người.” (Giăng 2:24)
Không ai hiểu được tôi đã khó khăn như thế nào khi lần đầu tiên nhận ra rằng tôi buộc phải tin và giảng dạy một tư tưởng trái ngược với sự dạy dỗ vốn có từ các trưởng lão hội thánh. Điều này đặc biệt gây sốc cho tôi khi những người xuất sắc, hiểu biết và có học thức chia sẻ quan điểm của họ, như Ambrose, Jerome, và Augustine. Nhưng dù vậy, Đức Chúa Trời yêu dấu và Chúa Giê-xu đối với tôi vẫn đáng giá hơn tất cả những con người trên đất – vâng, thậm chí là hơn hết thảy mọi thiên sứ trên trời. Khi tôi đọc sách của Augustine và khám phá ra ông ấy cũng phạm lỗi, tôi đã hoàn toàn rối loạn. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi cũng cảm thấy thật khó khăn để khiến lòng bình tâm và cư xử tôn trọng với những người đó.
Dù vậy, tôi không thể tùy tiện chấp nhận một điều gì chỉ vì người nói ra điều đó là một người được kính trọng. Một người có thể nên thánh và kính sợ Đức Chúa Trời nhưng cũng có thể mắc sai lầm. Đó là lí do tại sao tôi không muốn dựa dẫm vào con người. Trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giê-xu Christ cũng nêu gương cho chúng ta khi Ngài từ chối nương dựa nơi con người. Hơn nữa, trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu tha thiết cảnh báo chúng ta hãy cẩn trọng trước các tiên tri giả, là những kẻ sẽ dấy lên, không những tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng mà còn “làm nhiều dấu la, phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể chúng dối gạt cả những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).
Thay vì tin cậy hoàn toàn vào các trưởng lão và các tác phẩm của họ, chúng ta nên ẩn núp dưới bàn tay của Cha chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ và chỉ nhìn xem một mình Ngài mà thôi. Cha Thiên Thượng đã phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” (Ma-thi-ơ 17:5) Đức Chúa Trời muốn chúng ta chỉ lắng nghe Đấng Christ mà thôi.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)